Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1922 [vacancyId:protected] => 293 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 758 - Gefco/Ceva [title:protected] => Driver C+E - car transport with tandem trailer [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Oosterhout [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

 Driver C+E for special kind of tandem trailer transport wanted!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Sara Chyla [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48512290911 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => Katarzyna Krupa1.png [hours:protected] => 50-60 [salary:protected] => €16,31 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => month [worktime:protected] =>

Work schedule is flexible: 3 weeks at work, 1 weeks at home, or 6 weeks at work, 2 at home or other schedule  is possible, after agreed with the planner.

 

Transport

Travels from and  to your home country are costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be in category D3 and build up from the following amounts:

 • Basic salary of €16,31 gross per hour up to 40 hours per week
 • Overhours (after 40 hours per week) will be paid 130%
 • Hours on Saturday will be paid: 150%, hours on Sunday and working on national holidays: 200%
 • Delegation of €59.40 per day when you are full day from the base
 • Health insurance for a competitive price of €153.95 for 4 weeks
 • 4-week period payment in euro’s, till 10th day after end of period

  The average salary is about €1100 per 1 week.
[demands:protected] =>
 • Precision and reliability
 • Driving license C+E + Code95
 • Digital tacho card
 • Experience as an international truck driver
 • Experience as an international truck driver with loading the cars will be an advantage
 • Clean background for Certificate of Good Conduct
 • English or German language
 • Vaild passport document

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Truck driver for special tasks wanted!

International trips with split floor tandem trailer for car transport. We are driving over The Nederlands mostly, but Germany and Belgium and other countries of EU are also possible. Cars are being transported from Logistics Hubs to Dealers.

The work is mostly planned from Monday untill Friday, so during the weekends you can enjoy the charms of the Netherlands!

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

 

 

[companyProfile:protected] =>

More about working conditions?

See the opinion of the driver working for other of our client: Employee of the month

More details can also be found in the Frequently Asked Questions tab.

What do we drive?


Our modern fleet consists Volvo FM and Mercesedes Actros trucks. Drivers received company smartphone for communication.

 

What does our base look like?


The main base is located in the Oosterhout area. Due to security reasons,  brakes will be made in Bizenemortel. There you will find access to the Internet via WiFi and comprehensive social facilities (toilets, showers, washing machine, dryer and a fully equipped kitchen).  

 

About us

BAM WORKS is a temporary employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

 

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => truck driver transporting cars vacancy (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => truck driver transporting cars header 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/c8Bv77Zg3Bo [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6410202 [lng:protected] => 4.8616901 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-06-14 14:20:36 [responsibilities:protected] => )

Kierowca C+E - transport pojazdow naczepa tandem

Aplikuj
758 - Gefco/Ceva 16651 widoki Gmina Oosterhout 50-60 €16,31 brutto/godzina NL umowa Logistyka, Transport

Opis stanowiska

Poszukiwany kierowca ciężarówki do zadań specjalnych!

Podróże międzynarodowe z przyczepą tandem z dzieloną podłogą do transportu samochodów. Jeździmy głównie po Holandii, ale możliwe są również Niemcy i Belgia oraz inne kraje UE. Samochody są transportowane z centrów logistycznych do dealerów.

Praca planowana jest głównie od poniedziałku do piątku, więc w weekendy można cieszyć się urokami Holandii!

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Testimonials

 

 

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Wynagrodzenie będzie należało do kategorii D3 i będzie składało się z następujących kwot:

 • Wynagrodzenie podstawowe 16,31€ brutto za godzinę do 40 godzin tygodniowo dla doswiadczonych kierowcow
 • Nadgodziny (po 40 godzinach tygodniowo) będą płatne 130%.
 • Godziny w sobotę będą płatne: 150%, godziny w niedzielę i praca w święta państwowe: 200%
 • Delegacja w wysokości 59.40 € dziennie, gdy jesteś cały dzień poza bazą
 • Ubezpieczenie zdrowotne w konkurencyjnej cenie €153.95 za 4 tygodnie
 • Płatność za 4-tygodniowy okres w euro do 10 dnia po zakończeniu okresu

Średnie wynagrodzenie wynosi około 1100 euro za 1 tydzień

Czas pracy

Harmonogram pracy jest elastyczny: 3 tygodnie w pracy, 1 tydzień w domu lub 6 tygodni w pracy, 2 w domu lub inny harmonogram jest możliwy, po uzgodnieniu z planistą.

 

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Precyzja i niezawodność
 • Prawo jazdy C+E + kod 95
 • Cyfrowa karta tacho
 • Doświadczenie jako kierowca ciężarówki międzynarodowej
 • Doświadczenie jako międzynarodowy kierowca ciężarówki z załadunkiem samochodów będzie dodatkowym atutem
 • Certyfikat Niekaralnosci
 • Język angielski lub niemiecki
 • Ważny dokument paszportowy

Nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie.

Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Poznaj nasz proces krok po kroku: How BAM Works

Dodatkowe informacje

Więcej o warunkach pracy?
Zobacz opinię kierowcy pracującego dla innego z naszych klientów: Employee of the month

Więcej szczegółów można również znaleźć w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Czym jeździmy?

Nasza nowoczesna flota składa się z samochodów ciężarowych Volvo FM i Mercesedes Actros. Kierowcy otrzymują służbowe smartfony do komunikacji.

Jak wygląda nasza baza?

Główna baza znajduje się w rejonie Oosterhout. Ze względów bezpieczeństwa hamowania będą odbywały się w Bizenemortel. Znajdziesz tam dostęp do Internetu przez WiFi oraz kompleksowe zaplecze socjalne (toalety, prysznice, pralka, suszarka i w pełni wyposażona kuchnia).  

O nas
BAM WORKS jest agencją pracy tymczasowej specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

 

Godziny 50-60
Wynagrodzenie €16,31 brutto/godzina
Miasto Oosterhout
Kierowca C+E - transport pojazdow naczepa tandem

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48 717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie