Zamówienia publiczne

Doradztwo w zakresie zaopatrzenia i usługi outsourcingowe 

Jeśli chodzi o zaopatrzenie, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Każda firma ma swój własny proces zaopatrzenia. Sztuką jest znalezienie systemu, który można dostosować do potrzeb firmy. W końcu to, co działa dla jednej firmy, może nie działać dla innej. Dlatego pracujemy z systemem, który można dostosować, aby osiągnąć optymalną efektywność procesu zaopatrzenia.

 

Zakupy są cykliczne

W każdym procesie zakupowym istnieje 6 kroków, przez które musi przejść każda firma: 
  1. Identyfikacja potrzeb biznesowych
  2. Przygotowanie listy dostawców
  3. Wybór dostawcy i negocjacje warunków umowy.
  4. Utworzenie zamówienia zakupu
  5. Odbiór towarów i usług 
  6. Uzgodnienie dokumentacji i dokonanie płatności
 
Kiedy przeprowadzasz się za granicę, nagle musisz radzić sobie z innymi zasadami, inną kulturą biznesową, a nawet barierami językowymi. BAM Works przeprowadził się za granicę wiele lat temu. Dzięki temu doświadczeniu możemy pomóc Twojej firmie zaoszczędzić czas i pieniądze, minimalizując czas dostawy, optymalizując ceny i budując długoterminowe relacje z niezawodnymi dostawcami poprzez efektywny proces zaopatrzenia.
 
Proces zaopatrzenia rozpoczyna się, gdy dział lub zespół w firmie określa zapotrzebowanie na określony produkt, materiał lub usługę od partnera zewnętrznego. Ta potrzeba biznesowa może mieć cel wewnętrzny (na przykład materiały biurowe na spotkania) lub zewnętrzny (na przykład materiały na buty, które firma będzie sprzedawać konsumentom). Na tym etapie firma określa przedmiot, potrzebną ilość i dostępny budżet. Do tego potrzebni są zewnętrzni dostawcy. 

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Aby jak najlepiej wykorzystać spotkania z zewnętrznymi dostawcami, ważne jest, aby przeprowadzić badania. Znamy polski rynek jak nikt inny i dlatego możemy udzielić ci informacji wewnętrznych. Pozwala to na przeanalizowanie poprzednich umów, aby zobaczyć, gdzie można zaoszczędzić i uzyskać poczucie rozsądnej stawki rynkowej. Oprócz ceny, bierzemy również pod uwagę inne aspekty umowy, takie jak harmonogram produkcji i dostaw. 
 
Niektórzy dostawcy wymagają płatności przed wydaniem towaru. Możemy poinformować, czy jest to uzasadnione. Niektórzy wysyłają fakturę z terminem płatności po otrzymaniu zamówienia zakupu, podczas gdy inni wystawiają faktury regularnie (np. kwartalnie). Twoja firma chce uzgodnić dokumenty i zakończyć transakcję po otrzymaniu faktury. Aby zrobić to ze spokojem, jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci naszą wiedzę. Obejmuje to weryfikację, czy zamówienie zakupu, faktura i paragony są dokładne i zgodne z przepisami.
 

Zwiększenie oszczędności wydatków

Pomagamy uzyskać wgląd w przepływy pieniężne. Możesz na przykład sprawdzić, kiedy dokonywane są płatności i czy dostawy są realizowane zgodnie z harmonogramem. Lepszy wgląd automatycznie prowadzi do lepszego procesu zaopatrzenia, co w dłuższej perspektywie prowadzi do większych zysków. 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i sprawdzić, czy możesz zaoszczędzić pieniądze i czas?