Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 365 [vacancyId:protected] => 57 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 088 - Lavrijsen [title:protected] => Work at strawberries (seasonal work) [address:protected] => [zipcode:protected] => 5531 [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Bladel [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => March until October [requiredWorkers:protected] => 40 [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Do You like strawberries? Let's pick them up! Work in familiar team in Bladel area sounds interesting? Apply now!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48 717166857; +31 134582727 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 38-48 [salary:protected] => € 13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

It depends on current circumstances, but always between 6.00h and 18.00h

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

 

Transportation

Travels from living location to work location will be by foot or by bike, because living location is near the working location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee.  In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport. 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

 

Your salary will be build up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of € 13,27 per hour
 • Weekly period payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: € 35,56 per 1 week
 • Rent of living location: € 106 euro per week (there is special discunt when worker is living on our location for more than 26 weeks a year)

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,56 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends of your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains: calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Experience in work with strawberries is preferred 
 • You are able to work independently but also in a team, you are flexible and motivated
 • Speaking a communicative level of English will be an advantage
 • Driving license B is preferred
 • Certificate of Good Conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Do You like strawberries? Let's pick them up! Work in familiar team in Bladel area sounds interesting? Apply now!

 

Seasonal work harvesting strawberries in greenhouses and outside on special stands. Plants are mainly planted in modern greenhouses in special pots suspended at a height adapted to the average human height. Thanks to this, hanging strawberries can be picked easily and conveniently without having to bend over the path. Season will start in March and will continue until September/Oktober. Daily duties are: in March starting with the flowers of the strawberry plants, and from April picking the strawberries.

Picking the strawberries is simple; you push a large trolley with you, which has different trays on top, based on the size of the strawberry and ripeness, you pick and place the strawberry in the right tray. You have to take care of the right amount of strawberries in the boxes and verify the quality of these boxes.To make the work even more fun, the greenhouses are filled with music.

High season will mostly depend on the weather, so there will be some quiet weeks also, where you are able to take a holiday or we will offer you another job to ensure you have enought hours per week.

 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Stawberry vacancies (500 x 500 px) (2).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Strawberries 2 header.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/aTpHj93cddc?si=6gq-yXy27qgO3YrW [internalInformation:protected] =>

https://youtu.be/aTpHj93cddc?si=SLJ1vK7NqYk-X2A0

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.362963 [lng:protected] => 5.2136395 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-04-08 10:29:59 [responsibilities:protected] => )

Praca przy zbiorze truskawek w Holandii (praca sezonowa)

Aplikuj
088 - Lavrijsen 71303 widoki Gmina Bladel 38-48 €13,27 za godzinę brutto NL umowa Rolnictwo

Opis stanowiska

Lubisz truskawki? Zbierzmy je wszystkie! Praca w przyjaznej atmosferze w okolicy Bladel brzmi interesująco? Aplikuj już teraz!

 

Praca sezonowa przy zbiorze truskawek w szklarniach oraz na zewnątrz przy specjalnych stojakach. Rośliny sadzone głównie są w nowoczesnych szklarniach w specjalnych donicach podwieszonych na wysokości dostosowanej do średniego wzrostu człowieka. Dzięki temu, wiszące truskawki można zbierać łatwo i wygodnie bez potrzeby pochylania się nad grządką. Sezon zaczyna się w marcu i potrwa do września. 
Do codziennych obowiązków należeć będzie pielęgnacja kwiatów truskawek, przygotowywanie roślin do zbioru oraz (od kwietnia) zbiór truskawek.

Zbieranie truskawek jest proste: pod donicami, na specjalnej szynie znajduje się mobilny wózek z pojemniczkami na truskawki. W zależności od wielkości truskawki i stopnia dojrzałości, zbierasz i umieszczasz truskawkę w odpowiednim pojemniczku. Ważne jest dbanie o odpowiednią efektywność pracy oraz  jakość owoców w pudełkach. Aby praca była jeszcze przyjemniejsza, w szklaranich rozbrzmiewa muzyka. 


Najbardziej pracowite okresy w znaczniej mierze uzależnione są od pogody, dlatego zdarzają się również okresy, kiedy będzie mniej pracy - wówczas będzie możliwość wzięcia urlopu lub zaproponujemy inną pracę, żeby zapewnić odpowiednią liczbę godzin. 

 

Wciąż wahasz się? Sprawdź co nasi pracownicy mówią o pracy znammi: Referencje.

Co oferujemy

Zatrudnienie oraz stabilna praca na holenderskim kontrakcie w firmie  BAM Works B.V.

Składniki wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie w okresie początkowym wynosi € 13,27 za godzinę brutto
 • Tygodniowy okres rozliczeniowy, wynagrodzenie płatne w euro 
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: € 35,56 za tydzień
 • Wynajem lokalu mieszkalnego: € 106 za tydzień (specjalny upust dla pracowników, mieszkanjących na naszych lokacjach przynajmniej przez 26 tygodni w roku)

Holenderskie ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, dlatego pomagamy w zorganizowaniu ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie € 35,56 za tydzień. Istnieje możliwość odzyskania od rządu holenderskiego części kosztów ubezpieczenia, po zwróceniu się z taką prośbą do „Zorgtoeslag”. Refundacja zależy od wysokości wynagrodzenia oraz ogólnej sytuacji rodzinnej. Jeśli potrzebna będzie nasza pomoc w tej kwestii, prosimy o kontakt z naszym biurem. 

Dodatkowo nasi pracownicy są ubezpieczani od odpowiedzialności cywilnej oraz nieszczęśliwych wypadków w ramach umowy grupowej za €2,80 za tydzień (wliczone w kwotę powyżej).

Czas pracy

Godziny pracy uzależnione są od bieżących okoliczności pogodowych, ale zawsze mieszczą się między godziną 6:00 a 18:00.

System pracy jest ustalany z pracodawcą, podobnie w przypadku zgody na urlop.

 

Transport

Dojazd do oraz z pracy jest możliwy rowerem lub pieszo, ponieważ lokale mieszkaniowe mieszczą się w pobliżu miejsca pracy.

Koszty podróży z oraz do kraju ojczystego są pokrywane przez pracownika. W przypadku lotów do Eindhoven, możemy zorganizować transport na i z lotniska. 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie w pracy przy zbiorze truskawek mile widziane
 • Samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków, ale także umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego będzie dodatkowym atutem
 • Motywacja do pracy oraz elastyczność
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (tzw. niekaralność)

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Poznaj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM.

Dodatkowe informacje

Lokacje mieszkaniowe:

Oferowane przez nas lokale mieszkaniowe to zwykłe budynki mieszkalne, w których jest miejsce maksymalnie dla 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Lokale mieszkaniowe wyposażone są w szereg udogodnień:

 • WiFi internet,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia
 • Udostępniamy naszym pracownikom również rowery (50 euro depozytu)
 • Za udostępnienie kluczy do lokalu mieszkalnego pobierany jest depozyt w wysokości 50 euro. Po oddaniu kluczy, kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (rowerem około 10 minut)
 • Koszt wynajmu wynosi €106 za tydzień, również w przypadku tygodni spędzonych na urlopie, jeśli chcesz zachować swoje łóżko. Jeżeli pokój zostanie posprzątany i wszystkie rzeczy osobiste zostaną zabrane, nie obciążymy cię kosztami lokalu podczas twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokacji mieszkaniowych otrzymuje do swojej dyspozycji rower  w celu umożliwienia mu dotarcia do pracy. Może on być  wykorzystywany również w czasie wolnym, na przykład żeby dojechać do sklepu na zakupy. W przypadku konieczności dojazdu do pracy dalej niż 10 km zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów znaleźć można w zakładce Nasze lokacje mieszkaniowe oraz Najczęściej zadawane pytania.

 

O nas


BAM WORKS to agencja pracy specjalizująca się w dostarczaniu kadr do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dopasowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Poszerzając swoją działalność dostarczamy również pracowników z sektora technicznego.

Numer wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 24717.

Godziny 38-48
Wynagrodzenie €13,27 za godzinę brutto
Miasto Bladel
Praca przy zbiorze truskawek w Holandii (praca sezonowa)

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie