Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 497 [vacancyId:protected] => 73 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 419 - Niels Mallens, plants [title:protected] => Work with plants [address:protected] => [zipcode:protected] => 5074 [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Biezenmortel [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Are you interested to work with plants? Apply now!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Katarzyna Krupa [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 hours per week [salary:protected] => € 13,27 per hour brutto [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

The normal working schedule is Mondays until Fridays from 8.00h until 17.00h. In busy periods also there will be worked on Saturdays from 8.00h unitl 13.00h / 15.00h

In generald the work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of €13,27 per hour.
 • Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: € 35,33 per week
 • Rent of living location: € 106 euro per week

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,33 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Driving licence,
 • Experience in work with trees/plants or motivation to learn,
 • Agricultural background will be an advantage,
 • Basic knowledge of English or Dutch is an advatange,
 • You are able to work independently but also in a team,
 • You are flexible and motivated,
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

We are looking for extra workers for a company with trees and plants. The job is mainly working inside the glasshouse, and the exact working tasks are very various like potting, cutting, taping, weeding, etc. The job is year-round and for the long-term. 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

 • WiFi internet
 • toilets + showers (shared)
 • washing machine + dryer
 • kitchen, bicycle (with € 50,- deposit)
 • supermarket within 10 minutes by bicycle.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

Rental costs are € 106 per week, also for the weeks during holidays when you want to keep your own bed. After cleaning up and empty your room, you will not be charged for living location during holidays. Deposit for the keys of the house will be € 50,-. After return of the keys, you will receive deposit back.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Niels Mallens (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Niels Mallens hero 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/Ua9I1dhJQN4 [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6233248 [lng:protected] => 5.1779715 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-02-22 09:06:40 [responsibilities:protected] => )

Praca z roślinami

Aplikuj
419 - Niels Mallens, trees 3432 widoki Gmina Haaren 40 godzin tygodniowo € 13,27 brutto/godzina NL umowa Rolnictwo

Opis stanowiska

Poszukujemy dodatkowych pracowników dla firmy zajmującej się drzewami i roślinami. Praca polega głównie na pracy wewnątrz szklarni, a dokładne zadania robocze są bardzo zróżnicowane, takie jak doniczkowanie, cięcie, przyklejanie taśm, pielenie itp. Praca jest całoroczna i długoterminowa. 

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Począwszy od podstawowego wynagrodzenia brutto w wysokości 13,27 € za godzinę.
 • Możliwe podwyżki w zależności od motywacji do dalszej nauki w firmie, aby stać się niezależnym,
 • Tygodniowa wypłata w euro,
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,33 € tygodniowo,
 • Czynsz za mieszkanie: 106 euro tygodniowo.

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 35,33 euro tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (wliczone w powyższą cenę).

Czas pracy

Normalny harmonogram pracy to praca od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00. W okresach wzmożonego ruchu praca będzie również wykonywana w soboty od 8.00 do 13.00/15.00.

Harmonogramy pracy będą uzgadniane z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń urlopów.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Prawo jazdy,
 • Doświadczenie w rolnictwie będzie dodatkowym atutem,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego lub holenderskiego będzie dodatkowym atutem,
 • Potrafisz pracować samodzielnie, ale także w zespole,
 • Jesteś elastyczny i zmotywowany,
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie.

Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Lokalizacja mieszkania

 

 • WiFi internet
 • toalety + prysznice (wspólne)
 • pralka + suszarka
 • kuchnia, rower (z 50,- € depozytu)
 • supermarket w odległości 10 minut jazdy rowerem.


Każdy pracownik korzystający z naszych lokali mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower umożliwiający dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień, również w okresie wakacji, gdy chcesz zachować własne łóżko. Po posprzątaniu i opróżnieniu pokoju nie będą pobierane opłaty za miejsce zamieszkania podczas wakacji. Depozyt za klucze do domu wynosi 50,- €. Po zwróceniu kluczy otrzymają Państwo zwrot kaucji.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nasze lokalizacje mieszkalne i Często zadawane pytania.

 

O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie € 13,27 brutto/godzina
Miasto Biezenmortel
Praca z roślinami

Informacje kontaktowe

Katarzyna Krupa
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie