Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 432 [vacancyId:protected] => 63 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 488 - Boomkwekerij de Bosrand [title:protected] => Tree nursery for pine trees [address:protected] => Hoef ten Halve [zipcode:protected] => 5268 [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Helvoirt [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

We are looking for motivated candidates to join our team. Are You interested in stable work with good salary and friendly team? Then apply!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Lidia Alexin [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +40356630032 [contactPhoneAlt:protected] => +40725568060 [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 hours per week [salary:protected] => €13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Normal working days will be from 08:00h until 17:00h 

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

Transportation

Transport to work will be by bike, because working location is close to living-location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

• Starting with a basic gross salary of €13,27 per hour.

• Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.

• Weekly payment in euro’s

• Deduction for health insurance: € 35,33 per week

• Rent of living location: € 106 euro per week

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,33 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>

• Experience in work with trees/plants or motivation to learn,

• Agricultural background will be an advantage,

• Speaking English or Dutch is required,

• You are able to work independently but also in a team,

• You are flexible and motivated,

• Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

We are looking for motivated candidates to join our team. Are You interested in stable work with good salary and friendly team? Then apply!

Allround work at a tree nursery for pine trees where the daily tasks are: planting the plants in pots and taking care of them, loading and unloading plants from the trailer. Most of the trees are in pots, but sometimes they are also in the ground, and they have to be taken out of the ground to be prepared for sale. Job is mostly outside in the field.

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

• Wifi internet,

• Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen

• We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)

• A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.

• There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)

• The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => pine tree farm (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => pine tree farm header.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6461566 [lng:protected] => 5.2121321 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2023-12-29 09:54:08 [responsibilities:protected] => )

Szkółka drzew sosnowych

Aplikuj
488 - Boomkwekerij de Bosrand 5223 widoki 40 hours per week €13,27 brutto za godzinę NL umowa Rolnictwo

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanych kandydatów do naszego zespołu. Interesuje Cię stabilna praca z dobrym wynagrodzeniem i przyjaznym zespołem? Aplikuj!

Praca wszechstronna w szkółce drzew sosnowych, gdzie codzienne zadania to: sadzenie roślin w doniczkach i pielęgnacja, załadunek i rozładunek roślin z przyczepy. Większość drzewek jest w doniczkach, ale zdarza się, że są też w gruncie i trzeba je wyjąć z ziemi, żeby przygotować je do sprzedaży. Praca głównie na zewnątrz w terenie.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o współpracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie na stabilną umowę zlecenie w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie zostanie zbudowane z następujących kwot:

• Na początek podstawowa pensja brutto w wysokości €13,27 za godzinę.

• Możliwość podwyższenia w zależności od motywacji, aby dowiedzieć się więcej w firmie, aby stać się niezależnym.

• Tygodniowa płatność w euro

• Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,33 € tygodniowo

• Wynajem mieszkania: 106 € tygodniowo.

O zwrot części tych kosztów można wystąpić w rządzie holenderskim, składając wniosek o tzw. „Zorgtoeslag”, zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i okoliczności prywatnych. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (w cenie powyżej).

Czas pracy

Normalne dni robocze będą od 08:00 do 17:00. Harmonogramy pracy będą uzgadniane z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń urlopów.

Dojazd do pracy odbywać się będzie rowerem, ponieważ miejsce pracy jest blisko miejsca zamieszkania.

Koszty podróży z i do kraju ojczystego pokrywa pracownik. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

• Doświadczenie w pracy z drzewami/roślinami lub motywacja do nauki,

• Wykształcenie rolnicze będzie atutem,

• Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub holenderskiego,

• Potrafisz pracować samodzielnie, ale także w zespole,

• Jesteś elastyczny i zmotywowany,

• Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Poznaj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM Works!

Dodatkowe informacje

Lokalizacja mieszkalna

Oferowane przez nas lokale mieszkalne to zwykłe budynki mieszkalne z pokojami jednoosobowymi, spełniające standardy SNF.

Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

• Wi-Fi,

• Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,

• Zapewniamy również naszym pracownikom rowery (kaucja 50 euro)

• Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierana jest kaucja w wysokości 50 €. Po zwrocie kluczy kwota ta zostanie zwrócona.

• W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut rowerem)

• Koszt wynajmu wynosi 106 € tygodniowo, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. W przypadku sprzątania pokoju i zabrania wszystkich rzeczy osobistych nie pobieramy opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkaniowych otrzymuje do swojej dyspozycji rower, który umożliwi mu dojazd do pracy. Można go również wykorzystać w czasie wolnym, na przykład, aby dostać się do sklepu na zakupy. Jeśli musisz dojechać do pracy na odległość większą niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów znajdziesz w dziale Nasze lokalizacje zamieszkania i Najczęściej zadawane pytania.

O nas

BAM WORKS to agencja pracy specjalizująca się w dostarczaniu kadr do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dopasowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Poszerzając swoją działalność dostarczamy również pracowników z sektora technicznego.

Godziny 40 hours per week
Wynagrodzenie €13,27 brutto za godzinę
Miasto Helvoirt
Szkółka drzew sosnowych

Informacje kontaktowe

Lidia Alexin
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie