Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2416 [vacancyId:protected] => 358 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => AB Texel - Sheep/goat farm [title:protected] => Goat and sheep miling employee [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Den Burg [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => year around [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Would you like to work on a farm on the most beautiful island in the Netherlands? Apply now!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Izabela Berezicka [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 [salary:protected] => €13,27 gros per hour  [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => hour [worktime:protected] =>

The work days are in consult 5, 6 or 7 days per week for 8 hours per day (4 hours in the morning and 4 hours in the evening).

 

Transportation

Transport to work will be by foot since the farm is closed to living location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of €13,27 per hour.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: €35,56 per week
 • Rent of living location: €106 euro per week.

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,56 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Basic English or German
 • Some expierience with milking sheeps/goats 
 • Some experience in farm work is a plus
 • Flexibility
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution. Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step How BAM Works

[description:protected] =>

Would you like to work on a farm on the most beautiful island in the Netherlands? We are looking a farmer (females are welcome) who would take care of milikng goats and sheeps.

Still hesitating? Check what our employees say about working with us Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with double rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)

The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector. Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Goats Texel.png [vacancyHeroImage:protected] => Goats Texel (1920 x 550 px).png [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-05-09 11:23:46 [responsibilities:protected] =>
 • milking sheep and goats,
 • basic work around the farm.
)

Pracownik dojenia kóz i owiec

Aplikuj
AB Texel - Sheep/goat farm 582 widoki Gmina Texel 40 €13,27 brutto na godzinę NL umowa Hodowla

Opis stanowiska

Chciałbyś pracować na farmie na najpiękniejszej wyspie w Holandii? Poszukujemy rolnika (mile widziane kobiety), który zająłby się hodowlą kóz i owiec.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Począwszy od podstawowego wynagrodzenia brutto w wysokości 13,27 euro za godzinę.
 • Tygodniowa wypłata w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,56 € tygodniowo
 • Czynsz za mieszkanie: 106 euro tygodniowo.

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować za konkurencyjną cenę 35,56 euro tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany „Zorgtoeslag”, zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (wliczone w powyższą cenę).

Obowiązki

 • dojenie owiec i kóz,
 • podstawowe prace w gospodarstwie.

Czas pracy

Praca trwa 5, 6 lub 7 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (4 godziny rano i 4 godziny wieczorem).

 

Transport


Transport do pracy będzie odbywał się pieszo, ponieważ farma znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania.

Koszty podróży z i do kraju ojczystego ponosi pracownik. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Doświadczenie w dojeniu owiec/kóz 
 • Doświadczenie w pracy na farmie jest dodatkowym atutem
 • Elastyczność
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM?

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z pokojami dwuosobowymi, spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia.
 • Naszym pracownikom zapewniamy również rowery (kaucja 50 euro).
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut jazdy rowerem).

Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach Nasze lokalizacje i Często zadawane pytania.

 

O nas


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym. Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717

Godziny 40
Wynagrodzenie €13,27 brutto na godzinę
Miasto Den Burg
Pracownik dojenia kóz i owiec

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie