Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2386 [vacancyId:protected] => 353 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => eastjob.de 04 [title:protected] => Metal worker [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 85 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Metal workers are in demand! Do you have an experience? Would you like to start work with your team or alone? You are welcome!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48 717166857; +48 512290911 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => [salary:protected] => €13-14 net per hour  [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => month [worktime:protected] =>

Work 8 h per day, 5 days a week and 25 days of holiday in the first year of job. 

The specific work schedules will be agreed upon with the client, and the same process applies for confirming holiday arrangements. 

 

Transportation

Transport to work to Germany and in Germany is a cost of emploee. The candidate needs to be able to go to work by using private car. Accommodation up to 15 km from work.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and a German contract directly with our client.

 Your salary will be structured as follows: 

 • A starting basic salary of €13 per hour after tax. 
 • Monthly period payments in euros. 
 • German health insurence at DAK, AOK or IKK Classic with no additioanl deduction. 
 • Accomodation for free.

Basic monthly salary is 2400€ netto.

[demands:protected] =>

We have certain expectations from potential candidates, which include:

 • Experience as a metal worker for at least one year
 • Basic German language 
 • Private car is required for a one team
 • You can work independently as well as as part of a team, you are flexible and motivated. 
 • Certificate of Good Conduct 

If you do not meet all the qualifications mentioned above, don’t worry. We encourage you to contact us, and together we can explore potential solutions. Our recruitment process is designed to ensure the best possible match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works 

[description:protected] =>

Metal workers are in demand! Do you have an experience? Would you like to start work with your team or alone? You are welcome!

 

We are currently seeking a talented and experienced metal worker . You will be responsible for fabricating, shaping, and assembling metal parts to exact specifications. From crafting intricate designs to producing sturdy structures.

 

Do you still have doubts? Check what our employees say about working with us: Testimonials 

[companyProfile:protected] =>

Living location

Single room with wifi and access to kitchen located up to 15 km to working location (free of charge).

 

About us  

BAM WORKS is an employment agency that specializes in providing personnel for the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allow us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field, and animal care. Over the years we have expanded our activities. Now, we can also provide employees in the technical sector. 

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717. 

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => _Metal worker DE (500 x 500 px).png [vacancyHeroImage:protected] => Metal worker DE hero 1920x550.png [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] =>

Monthly payment, advance payments are also possible

The rate is fixed, i.e. €14 or €15 net, it does not matter whether the hours are regular or overtime

Contract for an indefinite period, notice period in accordance with the Labor Code:

Up to 1 month – 1 day lay off

After 1-3 months – 1 week

After 3 months  - 3 weeks

After 6 months – 4 weeks

The candidate needs to take own safety shoes and working clothes, after a month he can buy it for himself, give the invoice and they will refund the money

The employee is signing the electronic contract + the original is sent to the accommodation address

They will organize the DE tax number,

it doesn't matter if bank account is in EU/PL/BG etc, The only problem can be the deduction because of transfer in EU

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-05-13 11:37:58 [responsibilities:protected] =>
 • Utilize various metalworking techniques, such as cutting, bending, and shaping, to create high-quality products.
 • Read and interpret blueprints, drawings, and technical specifications to ensure accurate fabrication and assembly.
 • Operate a variety of metalworking tools and equipment, including saws, drills, grinders, and presses, safely and effectively.
)

Metal worker

Aplikuj
eastjob.de 04 674 widoki €13-14 net per hour  DE umowa Obróbka metali

Opis stanowiska

Praca polega na obrobce metalu.

 

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i niemiecką umową bezpośrednio z naszym klientem.

Twoje wynagrodzenie będzie wyglądać następująco:

 • Początkowe wynagrodzenie podstawowe w wysokości 13 euro za godzinę po odliczeniu podatku.
 • Miesięczne płatności okresowe w euro.
 • Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne w DAK, AOK lub IKK Classic bez dodatkowych potrąceń.
 • Zakwaterowanie za darmo.

Srednie podstawowe miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 € netto.

Czas pracy

Praca 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. W okresie 1 roku pracy przysluguje 25 dni urlopu.
Harmonogramy pracy zostaja uzgodniona z klientem - ten sam proces ma zastosowanie do potwierdzania ustaleń dotyczących urlopów.

 

Transport

Transport do pracy do Niemiec i w Niemczech jest kosztem pracownika. Kandydat musi mieć możliwość dojazdu do pracy prywatnym samochodem. Zakwaterowanie do 15 km od miejsca pracy.

Czego oczekujemy od Ciebie?

Mamy pewne oczekiwania wobec potencjalnych kandydatów, które obejmują:

 • Doświadczenie na stanowisku spawacza minimum rok
 • Podstawowa znajomość języka niemieckiego
 • Wymagany jest prywatny samochód dla jednego zespołu
 • Potrafisz pracować samodzielnie, jak również w zespole, jesteś elastyczny i zmotywowany.
 • Zaswiadzenie o niekaralnosci

Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji, nie martw się. Zachęcamy do skontaktowania się z nami i wspólnego przeanalizowania potencjalnych rozwiązań. Nasz proces rekrutacyjny ma na celu jak najlepsze dopasowanie stanowiska do kandydata. Poznaj nasz proces krok po kroku Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Lokacja Mieszkaniowa

Pokój jednoosobowy z wifi i dostępem do kuchni położony do 15 km od miejsca pracy (bezpłatnie).

 

O nas

BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu dla sektora rolniczego. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwalają nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Z biegiem lat rozszerzyliśmy naszą działalność. Obecnie możemy zapewnić również pracowników w sektorze technicznym.
Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Wynagrodzenie €13-14 net per hour 
Metal worker

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie