Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2284 [vacancyId:protected] => 337 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 12 DE DIEZE - SPECIALISTEN IN TECHNIEK [title:protected] => Metal Worker [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Hertogenbosch [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => Metaal en Techniek / Metal and technic [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Do you enjoy working with different kind of metals ? Do You have an experience? Would you like to start work with your colleague? You are welcome!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Nicoleta Tudescu [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +40 356630032 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 38 [salary:protected] => 14,00 euro brutto per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Monday to Friday from 07:30 until 16:15

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

 

Transportation

Travel from living location to work will be by bus or bike depending on the dictance. 

Travels from and to your home country are for costs of the employee.  In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport. 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

 • Your salary will be build up from the following amounts:
 • Starting with a basic gross salary of €14,00 per hour up to 38 hours per week
 • Weekly period payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: €35.56 per week
 • Rent of living location: € 106 euro per week (there is special discunt when worker is living on our location for more than 26 weeks a year)

  You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,56 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends of your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains: calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Experience in metal industry
 • Experienced with metal processing machines and able to read technical drawnings
 • Speaking good English /German or motivation to learn Dutch
 • Driver license it's not necessary but will be a plus
 • Certificate of Good Conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Do you enjoy working with different kind of metals ? Do You have an experience? Would you like to start work with your colleague? You are welcome!

For our client with metal company that produces all kind of metal parts for machines and constructions we are looking for an entusiastic person to join their team. They do cutting, milling, welding and other processing of metal parts. 

The job is processing different kind of metals. Making on right sizes, installing machines in right way. 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

Wifi internet,

Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen

We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)

A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.

There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)

The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Miller De Dieze (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Hero Miller De Dieze 1920x550 (2).jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://www.youtube.com/watch?v=FokYqdVxuMk [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-04-11 12:09:04 [responsibilities:protected] => )

Ślusarz

Aplikuj
12 DE DIEZE - SPECIALISTEN IN TECHNIEK 1022 widoki 38 14,00 euro brutto/godzinę Obróbka metali

Opis stanowiska

Praca polega na przetwarzaniu różnego rodzaju metali poprzez wykonywanie odpowiednich otworów, obróbkę i instalowanie maszyn we właściwy sposób. Znajomość języka angielskiego jest niezbędna, a doświadczenie z metalem lub pokrewieństwo z przemysłem metalowym jest pożądane.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Począwszy od podstawowego wynagrodzenia brutto w wysokości 14,00 € za godzinę do 38 godzin tygodniowo
 • Tygodniowa wypłata okresowa w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,56 € tygodniowo
 • Czynsz za miejsce zamieszkania: 106,00 € tygodniowo

Czas pracy

Od poniedziałku do piątku od 07:30 do 16:15

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie w przemyśle metalowym
 • Doświadczenie z maszynami do obróbki metalu i umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Dobra znajomość języka angielskiego 
 • Prawo jazdy nie jest konieczne, ale będzie dodatkowym atutem

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie.

Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Lokacje mieszkaniowe

Oferowane przez naszego klienta lokale mieszkaniowe to zwykłe budynki mieszkalne, spełniające standardy SNF. Lokale mieszkaniowe wyposażone są w szereg udogodnień:

 • WiFi internet,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia
 • Udostępniamy naszym pracownikom również rowery (€50 depozytu)
 • Za udostępnienie kluczy do lokalu mieszkalnego pobierany jest depozyt w wysokości €50. Po oddaniu kluczy, kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (rowerem około 10 minut)
 • Koszt wynajmu wynosi €106 za tydzień, również w przypadku tygodni spędzonych na urlopie, jeśli chcesz zachować swoje łóżko. Jeżeli pokój zostanie posprzątany i wszystkie rzeczy osobiste zostaną zabrane, nie obciążymy cię kosztami lokalu podczas twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokacji mieszkaniowych otrzymuje do swojej dyspozycji rower  w celu umożliwienia mu dotarcia do pracy. Może on być wykorzystywany również w czasie wolnym, na przykład żeby dojechać do sklepu na zakupy. W przypadku konieczności dojazdu do pracy dalej niż 10 km zapewniamy inny środek transportu.

 

O Nas

 

BAM WORKS jest Agencją Pracy tymczasowej, specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dopasowanie do aktualnego rynku pracy, pozwala na działalność w takich gałęziach rolnictwa jak: wykonywanie pracy w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Poszerzając swoja działalność, dostarczamy pracowników także w sektorze technicznym.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 24717.

Godziny 38
Wynagrodzenie 14,00 euro brutto/godzinę
Miasto Hertogenbosch
Ślusarz

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48 717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie