Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2175 [vacancyId:protected] => 330 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 11 Poultry (eggs) farm [title:protected] => Chicken stable employee [address:protected] => Kruisbaan 1 [zipcode:protected] => 5725 TT [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Heusden, Asten [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => Production livestock [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Do you like working in chickens farms? If the answer is yes, come in our team! 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Nicoleta Tudescu [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +40733357555 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 [salary:protected] => 13.27 euro gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

The working time is: 6 or 7 days a week for 6 hours per day. Is depending on how much a worker wants to do/learn.

Weekend shifts are negotiable.

Transportation

Transport to work will be by bike, because working location is close to living-location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of € 13.27 per hour. For experience there is the possibility to negotiate a higher salary.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: € 35,33 per week
 • Rent of living location: € 106 euro per week

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,33 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • To have some experience with animal farms and especially poultry
 • Good English
 • Driving license  would be preffered
 • You are flexible and motivated
 • Physically fit
 • Certificate of Good Conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution. Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

If you enjoy working in chickens farms, then come in our team and show us your best! Your main tasks will be checking chickens in stable, collecting eggs, cleaning stables, shoveling manure. The work can be sometimes a bit physically. 
Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => poultry job (500 x 500 px) (1).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Poultry worker 1920x550 (1) (1).jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] =>

In the farm a lot is automated.

The working tasks are mainly cleaning the stables (manually), maintenance and controlling.

Also collecting the eggs is one of the duties.

The job is not very intensive and in total the client has 160.000 laying hens (chicken).

The client doesn’t have pictures, but he is open for a trial day / visit of the candidates, so that they can experience by themselves how it is.

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.3524006 [lng:protected] => 5.7807175 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-01-11 13:57:36 [responsibilities:protected] => )

Pracownik fermy kurczaków

Aplikuj
11 Poultry (eggs) farm 5733 widoki 40 13.27 euro brutto na godzinę

Opis stanowiska

Jeśli lubisz pracę na fermach kurczaków, dołącz do naszego zespołu i pokaż nam, co potrafisz! Twoim głównym zadaniem będzie sprawdzanie kurczaków na fermie, zbieranie jaj, sprzątanie fermy, odgarnianie obornika. Praca może być czasami nieco fizyczna. 
Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje.

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Począwszy od podstawowego wynagrodzenia brutto w wysokości 13,27 € za godzinę. W przypadku doświadczenia istnieje możliwość wynegocjowania wyższego wynagrodzenia.
 • Tygodniowa wypłata w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,33 € tygodniowo
 • Czynsz za mieszkanie: 106 euro tygodniowo

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 35,33 € tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (wliczone w powyższą cenę).

Czas pracy

Czas pracy wynosi: 6 lub 7 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Zależy od tego, ile pracownik chce zrobić/nauczyć się.

Zmiany weekendowe są do uzgodnienia.

 

Transport

Transport do pracy będzie odbywał się rowerem, ponieważ miejsce pracy znajduje się blisko miejsca zamieszkania.

Koszty podróży z i do kraju ojczystego ponosi pracownik. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie w pracy na fermach zwierząt, zwłaszcza drobiu.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Prawo jazdy będzie preferowane.
 • Jesteś elastyczny i zmotywowany.
 • Sprawność fizyczna.
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z pojedynczymi pokojami, spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia.
 • Naszym pracownikom zapewniamy również rowery (kaucja 50 euro).
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut jazdy rowerem).

Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Nasze lokalizacje mieszkalne i Często zadawane pytania.

 

O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.


Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40
Wynagrodzenie 13.27 euro brutto na godzinę
Miasto Heusden, Asten
Pracownik fermy kurczaków

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie