Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2147 [vacancyId:protected] => 326 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 906 - Euromaster [title:protected] => Tire Workshop Mechanic [address:protected] => De Kroonstraat 42 [zipcode:protected] => 5048 AP [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Tilburg [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Do you want to be a member of a profesional tire service team like in the Formula 1 races?

 

 

 

 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Sara Chyla [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 per week [salary:protected] => 13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Working times from Mondays until Fridays from 8.00h until 17.00h and also regularly on Saturdays from 8.00h until 14.00h.

Confirmation of your holidays will happen after a consult with the client

[offers:protected] =>
 • Stable employment on a Dutch contract at BAM Works B.V. 
 • Starting with a basic gross salary €13,27 per hour (it can grow depending on the skills of the employee)
 • Accomodation in a comfortable room; rent of living location is €106 per week
 • Health insurance €35,33 per week
 • Weekly payment
[demands:protected] =>
 • Experience as a mechanic is an advantage,
 • Motivation to work and learn,
 • Ability to work in a team, but also independently,
 • Basi knowledge of English
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above requirements? Don't worry! Contact us, we will find a solution together. Our recruitment process is well thought out to best match the position to the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Do you dream of becoming a member of a profesional tire service team like they have in Formula 1 racing ? Let's start your adventure in a well known European tire changing workshop. Your main tasks will be maintenance and replacing tires from Ferrari's to Suzuki's. 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen,
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit),
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded,
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our Living Locations and Frequently asked questions

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Euromaster (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Euromaster hero 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/ZZsRFbdH4QY [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] =>

 

 

[lat:protected] => 51.5870209 [lng:protected] => 5.0622686 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2023-12-29 08:55:56 [responsibilities:protected] =>

We are searching for tire service emoployees that are motivated and willing to develop their skills:

 • Ability to work independently after a training
 • Handy or technical background is preferred
 • Experience isn't required as good motivation is more important!
 • Friendly and representative towards clients
 • Driver license is preferred, but not required
 • Willing to work on Saturdays
)

Pracownik wulkanizacji

Aplikuj
Euromaster 3058 widoki Gmina Tilburg 40 godzin tygodniowo 13,27 euro brutto/godzinę NL umowa

Opis stanowiska

Rozpocznij swoją przygodę z pracą w znanym w Europie warsztacie wymiany opon. Twoim głównym zadaniem będzie konserwacja i wymiana opon we wszystkich rodzajach pojazdów. 

Wciąż się wahasz? Sprawdź co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

 

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie na holenderskiej umowie o pracę w BAM Works B.V. 

 • Wynagrodzenie podstawowe brutto 13,27 €/h (może wzrosnąć w zależności od umiejętności pracownika).
 • Zakwaterowanie w komfortowym pokoju; czynsz za mieszkanie wynosi 106 € tygodniowo.
 • Ubezpieczenie zdrowotne 35,33 € tygodniowo.
 • Wypłata tygodniowa.

Obowiązki

Poszukujemy pracowników serwisu opon, którzy są zmotywowani i chętni do rozwijania swoich umiejętności:

 • Zdolność do samodzielnej pracy po przeszkoleniu,
 • Preferowane wykształcenie manualne lub techniczne,
 • Doświadczenie nie jest wymagane, ważniejsza jest dobra motywacja!
 • Przyjazny i reprezentatywny stosunek do klientów,
 • Prawo jazdy jest preferowane, ale nie wymagane,
 • Gotowość do pracy w soboty.

Czas pracy

Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, a także regularnie w soboty od 8.00 do 14.00.

Dni wolne ustalane z pracodawcą,

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie jako mechanik będzie dodatkowym atutem,
 • Motywacja do pracy i nauki,
 • Umiejętność pracy w zespole, ale także samodzielnie,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest dobrze przemyślany, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

 

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z miejscem dla maksymalnie 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w:

 • Internet Wi-Fi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,
 • Naszym pracownikom udostępniamy również rowery (kaucja 50 euro),
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona,
 • Koszt wynajmu wynosi 106 euro za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.


Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach Nasze lokalizacje i Często zadawane pytania.


O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.


Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie 13,27 euro brutto/godzinę
Miasto Tilburg
Pracownik wulkanizacji

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie