Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2105 [vacancyId:protected] => 320 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 758 - Gefco/Ceva [title:protected] => Transport damage mechanic [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Oosterhout [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Would you like to work at the car repair shop? Join us! 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Adriyana Halimova [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +40 356 630 032 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => Adriyana thumbnail.jpg [hours:protected] => 40 hours per week [salary:protected] => 14.50 euro gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Worktime is from Monday to Friday 08:00 till 16:30

The work is mostly inside of the garage.

Transport to work will be by company car (it's for free).

Work schedule and holiday planning will be agreed directly with the client.

[offers:protected] =>
 • Stable employment on Dutch contract at BAM Works B.V.
 • Starting with a basic gross salary €14,50 per hour (it can grow depending on the skills of the employee)
 • Accomodation in a comfortable room; rent of living location is €106 per week
 • Health insurance €35,33 per week
 • Weekly payment
[demands:protected] =>
 • Experience as a mechanic is an advantage,
 • Experience with repairing dents/scractches would be an advantege 
 • Spraying cars experience is must
 • Motivation to work and learn,
 • Ability to work in a team, but also independently,
 • English or Dutch in communicative way
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above requirements? Don't worry! Contact us, we will find a solution together. Our recruitment process is well thought out to best match the position to the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Would you like to work at the car repair shop? For one of our clients we are searching for a mechanic for new cars, who would do mainly repairing jobs because of transport damage, like dent removal,scratch etc.

Scratch need to be repaired and polished. After that the car need to be sprayed in the right color.

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen,
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit),
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded,

The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Transport damage department (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Transport damage department header 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6410202 [lng:protected] => 4.8616901 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-03-08 15:58:50 [responsibilities:protected] => )

Mechanik uszkodzeń transportowych

Aplikuj
Gefco/Ceva 3871 widoki 40 godzin tygodniowo 14.50 euro brutto na godzinę

Opis stanowiska

Chcesz pracować w warsztacie samochodowym? Dla jednego z naszych klientów poszukujemy mechanika do nowych samochodów, który wykonywałby głównie prace naprawcze w związku z uszkodzeniami transportowymi aut, takie jak usuwanie wgnieceń, zadrapań itp.

Zadrapania muszą być naprawione i wypolerowane. Następnie samochód musi zostać polakierowany na odpowiedni kolor.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o współpracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie na holenderskiej umowie o pracę w BAM Works B.V.

 • Wynagrodzenie podstawowe brutto 14,50 €/h (może wzrosnąć w zależności od umiejętności pracownika)
 • Zakwaterowanie w komfortowym pokoju; czynsz za mieszkanie wynosi 106 € tygodniowo
 • Ubezpieczenie zdrowotne 35,33 € tygodniowo
 • Wypłata tygodniowa

Czas pracy

Czas pracy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:30

Praca odbywa się głównie w garażu.

Transport do pracy odbywa się samochodem służbowym (bezpłatnie).

Harmonogram pracy i planowanie urlopów zostaną uzgodnione bezpośrednio z klientem.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie jako mechanik będzie dodatkowym atutem,
 • Doświadczenie w naprawie wgnieceń / pęknięć będzie dodatkowym atutem 
 • Doświadczenie w lakierowaniu samochodów jest obowiązkowe
 • Motywacja do pracy i nauki,
 • Umiejętność pracy w zespole, ale także samodzielnie,
 • Znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest dobrze przemyślany, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania:

Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z miejscem dla maksymalnie 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,
 • Naszym pracownikom udostępniamy również rowery (kaucja 50 euro),
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona,
 • Koszt wynajmu wynosi 106 euro za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Nasze lokalizacje mieszkalne i Często zadawane pytania.

 

O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.


Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie 14.50 euro brutto na godzinę
Miasto Oosterhout
Mechanik uszkodzeń transportowych

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48 717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie