Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2098 [vacancyId:protected] => 319 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => [title:protected] => Cleaning worker with Driving Licence [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Tilburg, Udenhout [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Would you like to have flexible schedule and work as a cleaning person? Join us!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Izabela Berezicka [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 20-30 hours per week [salary:protected] => €13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Schedule is flexible, you can work 3 hours per day or more.

It's a great opportunity as an extra work.

Work schedule and holiday planning will be agreed directly with the client.

[offers:protected] =>
 • Stable employment on Dutch contract at BAM Works B.V.
 • Starting with a basic gross salary €13,27 per hour 
 • Possible accomodation in a comfortable room; rent of living location is €106 per week
 • Possible health insurance €35,56 per week
 • Weekly payment
[demands:protected] =>
 • Driving licence
 • Attention to details, motivation
 • Basic english/dutch
 • Experience in cleaning is a plus
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above requirements? Don't worry! Contact us, we will find a solution together. Our recruitment process is well thought out to best match the position to the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Would you like to have flexible schedule and work as a cleaning person? We are looking for a new member for our cleaning team.

Your job would include cleaning offices, houses, B&Bs.

We offer cleanning supplies and company car for your work. Job is in different locations, for example: Tilburg, Udenhout, Beizenmortel.

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen,
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit),
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded,
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Cleaning worker office (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Cleaning worker offices hero 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6108261 [lng:protected] => 5.1439299 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-03-11 09:16:50 [responsibilities:protected] => )

Pracownik sprzątający z prawem jazdy

Aplikuj
3247 widoki 20-30 godzin tygodniowo €13,27 brutto na godzinę Mechanika i konsweracja

Opis stanowiska

Chcesz mieć elastyczny grafik i pracować jako osoba sprzątająca? Poszukujemy nowego członka do naszego zespołu sprzątającego.

Twoja praca obejmowałaby sprzątanie biur, domów, pensjonatów.

Zapewniamy środki czystości i samochód służbowy. Praca jest w różnych lokalizacjach, na przykład: Tilburg, Udenhout, Beizenmortel.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w Holandii w BAM Works B.V.

 • Wynagrodzenie na start 13,27 € brutto za godzinę 
 • Możliwe zakwaterowanie w komfortowym pokoju; czynsz za mieszkanie wynosi 106 € tygodniowo
 • Możliwe ubezpieczenie zdrowotne 35,33 € tygodniowo
 • Wypłata tygodniowa

Czas pracy

Harmonogram jest elastyczny, możesz pracować 3 godziny dziennie lub więcej.

Jest to świetna okazja jako praca dodatkowa.

Harmonogram pracy i planowanie urlopów zostaną uzgodnione bezpośrednio z klientem.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Prawo jazdy
 • Dbałość o szczegóły, motywacja
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego/holenderskiego
 • Doświadczenie w sprzątaniu jest dodatkowym atutem
 • Zaświadczenie o niekaralności

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest dobrze przemyślany, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania:

Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z miejscem dla maksymalnie 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,
 • Naszym pracownikom udostępniamy również rowery (kaucja 50 euro),
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona,
 • Koszt wynajmu wynosi 106 euro za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Nasze lokalizacje mieszkalne i Często zadawane pytania.

 

O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.


Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 20-30 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €13,27 brutto na godzinę
Miasto Tilburg, Udenhout
Pracownik sprzątający z prawem jazdy

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie