Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2056 [vacancyId:protected] => 313 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => Garage vd Avoort [title:protected] => Mechanic [address:protected] => Kreitenmolenstraat [zipcode:protected] => 5071 BD [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Udenhout [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Would you like to work at the car repair shop? Join us! 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Izabela Berezicka [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 hours per week [salary:protected] => €14,50 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Worktime is from Monday to Friday (sometimes also on Saturday, depends on needs).

The work is mostly inside of the garage.

Transport to work by bicycle or by company car (it's unapid).

Work schedule and holiday planning will be agreed directly with the Employer.

[offers:protected] =>

 

 • stable employment on dutch contract at BAM Works B.V.
 • Starting with a basic gross salary €14,50 per hour (it can grow up to the skills of the employee)
 • accomodation in a comfortable room; rent of living location is €106 per week
 • Health insurance €35,56 per week
 • weekly payment
[demands:protected] =>
 • experience as a mechanic is a plus,
 • manual skills,
 • motivation to work and learn,
 • ability to work in a team, but also independently,
 • English or Dutch in communicative English is required,
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above requirements? Don't worry! Contact us, we will find a solution together. Our recruitment process is well thought out to best match the position to the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

For one of our Clients we are searching for a mechanic, who would do mainly beginning mechanic jobs, like dent removal, etc. Experience is not required but manual skills are in high demand.

 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen,
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit),
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded,

The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Mechanic vacancies (500 x 500 px).png [vacancyHeroImage:protected] => mechanic header.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6064611 [lng:protected] => 5.1559313 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-03-11 09:17:30 [responsibilities:protected] => )

Mechanik

Aplikuj
Garage vd Avoort 3757 widoki Gmina Udenhout 40 godzin tygodniowo €14,50 euro brutto na godzinę NL umowa Mechanika i konsweracja

Opis stanowiska

Dla jednego z naszych klientów poszukujemy mechanika, który wykonywałby głównie prace związane z mechaniką początkową, takie jak usuwanie wgnieceń itp. Doświadczenie nie jest wymagane, ale umiejętności manualne są bardzo pożądane.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o współpracy z nami: Referencje

Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na holenderskiej umowie w BAM Works B.V.
 • wynagrodzenie podstawowe 14,50 € brutto za godzinę (może wzrosnąć w zależności od umiejętności pracownika),
 • zakwaterowanie w komfortowym pokoju; czynsz za mieszkanie wynosi 106 € tygodniowo,
 • ubezpieczenie zdrowotne 35,33 € tygodniowo,
 • tygodniowa wypłata.

Czas pracy

Praca od poniedziałku do piątku (czasami również w sobotę, w zależności od potrzeb).

Praca odbywa się głównie wewnątrz warsztatu.

Transport do pracy rowerem lub samochodem służbowym (bezpłatny).

Harmonogram pracy i planowanie urlopów będzie ustalane bezpośrednio z pracodawcą.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • doświadczenie jako mechanik jest dodatkowym atutem,
 • zdolności manualne,
 • motywacja do pracy i nauki,
 • umiejętność pracy w zespole, ale również samodzielnie,
 • wymagana znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest dobrze przemyślany, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania:


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z miejscem dla maksymalnie 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,
 • Naszym pracownikom udostępniamy również rowery (kaucja 50 euro),
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona,


Koszt wynajmu wynosi 106 euro za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas nieobecności.


Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.


Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach Nasze lokalizacje i Często zadawane pytania.

 

O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €14,50 euro brutto na godzinę
Miasto Udenhout
Mechanik

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie