Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1979 [vacancyId:protected] => 302 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => VDB Vochtwering [title:protected] => Worker for waterproofing basements [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Cromvoirt [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

We are looking for Moisture proofing employee!

If you have affinity with constructor work such as infrastructure, road construction, concrete work, carpenter etc, then apply here, join our team and show us your talents! 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Nicoleta Tudescu [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +40733357555 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 [salary:protected] => 12,71 euro gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Monday till Friday from 06:00-07:00 AM to 16:00-17:00 PM
The job is year round.
In the Dutch ' Working holiday'  during summer the company is closed and also between christmas and new year.

Transportation

Transport to work will be by bike, by company car or bus. 

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of € 12,71 per hour.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: € 33,45 per week
 • Rent of living location: € 96,50 euro per week

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 33,45 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

 

[demands:protected] =>
 • To have some experience with building or construction work
 • Some technical skills or motivation
 • Can work independent and together
 • Good English
 • Driving license 
 • You are flexible and motivated
 • Certificate of Good Conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution. Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Concrete moisture specialist wanted!

The responsibilities of a concrete moisture specialist are preventing the moisture in coming in/or trough the concrete walls. This is done in several ways by drilling and injection or by using sealant.

No specific education is needed because the specific work will be be learned at the job. The work is always done by a two person team.
Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €96,50 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector. Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => basement waterproofing (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => basement waterproofing header 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6612638 [lng:protected] => 5.2298416 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2023-10-27 15:26:53 [responsibilities:protected] => )

Pracownik firmy hydroizolacyjnej

Aplikuj
VDB Vochtwering 6320 widoki 40 12,71 euro brutto/godzinę

Opis stanowiska

Specjalista ds. zabezpieczenia betonu przed wilgocią poszukiwany!

Do obowiązków specjalisty ds. zabezpieczenia przed wilgocią w betonie należy zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do lub przez betonowe ściany. Odbywa się to na kilka sposobów poprzez wiercenie i wstrzykiwanie lub za pomocą szczeliwa.

Nie jest wymagane żadne konkretne wykształcenie w tym kierunku, ponieważ  doświadczenie można zdobyć w miejscu pracy. Praca jest zawsze wykonywana przez dwuosobowy zespół.
Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o współpracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie na holenderskiej umowie o pracę w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Wynagrodzenie na start w wysokości 12,71 euro brutto za godzinę.
 • Tygodniowa wypłata w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 33,45 € tygodniowo
 • Czynsz za mieszkanie: 96,50 euro tygodniowo

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 33,45 € tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (wliczone w powyższą cenę).

Czas pracy

 

Od poniedziałku do piątku od 06:00-7:00 do 16:00-17:00
Praca jest całoroczna.
Podczas holenderskiego "Working holiday" latem firma jest zamknięta, a także między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.

 

Transport


Transport do pracy będzie odbywał się rowerem, samochodem służbowym lub autobusem. 

Koszty podróży z i do kraju ojczystego ponosi pracownik. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie w sektorze budowlanym
 • Posiadanie umiejętności technicznych lub motywacja
 • Umiejętnośc samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy 
 • Motywacja i elastyczność
 • Zaświadczenie o niekaralności

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Lokacja mieszkaniowa


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z pojedynczymi pokojami, spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia.
 • Naszym pracownikom zapewniamy również rowery (kaucja 50 euro).
 • Za przekazanie kluczy do pokoju pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut jazdy rowerem).
 • Koszt wynajmu wynosi 96,50 € za tydzień.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach Nasze lokalizacje i Często zadawane pytania.

 

O nas


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym. Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717

Godziny 40
Wynagrodzenie 12,71 euro brutto/godzinę
Miasto Cromvoirt
Pracownik firmy hydroizolacyjnej

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie