Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1957 [vacancyId:protected] => 298 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 753 - Kuypers Graszoden [title:protected] => Turf-laying employee with tractor driver's license  [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Biezenmortel [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

We are looking for a responsible, all-around worker with responsibility for grass-sod-laying and a tractor driver's license.

 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48 717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 50-60 hours per week [salary:protected] => 13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Normal working days will be from 07:30 until 17:30.

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

 

Transportation

Transport to work will be by bike, because working location is close to living-location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of € 13,27 per hour.
 • Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: € 35,56 per week
 • Rent of living location: € 106 euro per week.

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 33,45 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Basic English or German (and willing to improve this)
 • Driving license B and tractor
 • Some experience in agricultural work with tractor or maintenance of agricultural machinery
 • Willing to work minimum 50 hours per week (more is possible)
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution. Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Work is variating from driving with tractor, doing maintenance to machinery but also in some case at project location to unload the grass and put to the field. Work is whole year round.

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector. Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Kuijpers graszoden (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Kuijpers graszoden header 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6243382 [lng:protected] => 5.1777074 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-03-11 09:24:41 [responsibilities:protected] =>
 • driving with tractor,
 • doing maintenance to machinery,
 • unloading the grass at project location and putting to the field. 
)

Pracownik do układania rolek trawy z prawem jazdy na traktor

Aplikuj
753 - Kuypers Graszoden 3964 widoki 50-60 godzin tygodniowo €13,27 brutto/godzinę NL umowa Rolnictwo

Opis stanowiska

Do obowiązków na tym stanowisku należy jazdy ciągnikiem, konserwacja maszyn, ale także czasami rozładowanie rolek trawy i umieszczenie ich na polu w miejscu projektu. Praca jest całoroczna.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Wynagrodzenie na start brutto w wysokości 13,27 € za godzinę.
 • Możliwe podwyżki w zależności od motywacji do dalszej nauki w firmie, aby stać się niezależnym.
 • Tygodniowa wypłata w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,33 € tygodniowo
 • Czynsz za zakwaterowanie: 106 euro tygodniowo.

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 35,33 € tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (wliczone w powyższą cenę).

Obowiązki

 • jazda traktorem,
 • konserwacja maszyn,
 • rozładunek rolek trawy w miejscu realizacji projektu i umieszczenie jej na polu.

Czas pracy

Normalne dni robocze trwają od 07:30 do 17:30.

Harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń na święta.

 

Transport


Transport do pracy będzie odbywał się rowerem, ponieważ miejsce pracy znajduje się blisko miejsca zamieszkania.

Koszty podróży z i do kraju ojczystego ponosi pracownik. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym (z chęcią doskonalenia)
 • Prawo jazdy kat. B i ciągnik
 • Pewne doświadczenie w pracy rolniczej z ciągnikiem lub konserwacji maszyn rolniczych
 • Gotowość do pracy minimum 50 godzin tygodniowo (możliwe więcej)
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania

Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z pojedynczymi pokojami, spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia.
 • Naszym pracownikom zapewniamy również rowery (kaucja 50 euro).
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut jazdy rowerem).

Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.
Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Nasze lokalizacje mieszkalne i Często zadawane pytania.

 

O nas


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym. Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717

Godziny 50-60 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €13,27 brutto/godzinę
Miasto Biezenmortel
Pracownik do układania rolek trawy z prawem jazdy na traktor

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48 717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie