Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1886 [vacancyId:protected] => 287 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => TTS Swifterbant [title:protected] => Mechanic for trailers [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Dronten [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Would you like to develop your skills in a professional car workshop? You have no experience, but you are motivated and willing to learn?

Do you like repairing cars? Are you a "handyman"? Are you looking for a job for a longer period?

Report to us! Apply for the ad below!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Sara Chyla [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 [salary:protected] => € 14,43 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Work from Monday to Friday.

Commuting to work by bicycle or company car. The work schedule is agreed with the employer. The same applies to leave approval.

 

Transport

Commuting to and from work is possible by bicycle or on foot, as the housing units are located close to the workplace. Travel costs from and to the home country are covered by the employee. For flights to Eindhoven, we can arrange transportation to and from the airport.

[offers:protected] =>

 

 • employment for a longer period,
 • starting rate of €14.43 gross per hour (with the possibility of an increase to depending on the employee's skills),
 • accommodation in comfortable single,
 • double or triple rooms for €106 per week,
 • health insurance at a competitive price of €35,33 per week,
 • salary on a weekly basis.

Dutch health insurance is mandatory, which is why we help arrange insurance at a competitive price of €35,33 per week. It is possible to recover part of the insurance costs from the Dutch government, after making a request to the "Zorgtoeslag". The refund depends on the salary and the general family situation. If you need our help in this matter, please contact our office.

In addition, our employees are insured against civil liability and accidents under a group contract for €2.80 per week (included in the amount above).

[demands:protected] =>
 • motivation to work and study,
 • ability to work in a team as well as independently,
 • basic English or Dutch language,
 • criminal record certificates,
 • experience is welcome.

Don't meet all of the above requirements? Don't worry! Contact us, we will find a solution together. Our recruitment process is well thought out to best match the position to the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

For our client, we are looking for mechanics who can handle the repair of cars, tractors and semi-trailers, but also people without experience, motivated and determined to learn.

Depending on your skills and experience, you will be responsible for replacing parts, tires, preparing trailers for driving, washing trucks.

It is a job for men and women. Couples welcome!

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen,
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit),
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded,

The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => TTS worker (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => TTS monteur header 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/YkOof1-wXwA [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 52.5346819 [lng:protected] => 5.7218086 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-02-15 09:39:17 [responsibilities:protected] => )

Mechanik

Aplikuj
TTS Swifterbant 13826 widoki Gmina Dronten 40 € 14,43 brutto na godzinę NL umowa Mechanika i konsweracja

Opis stanowiska

Dla naszego Klienta poszukujemy mechaników, którzy poradzą sobie z naprawą samochodów, ciągników oraz naczep, ale też osób bez doświadczenia, zmotywowanych i zdeterminowanych do nauki.

W zależności od Twoich umiejętności i doświadczenia będziesz odpowiedzialny za wymianę części, opon, przygotowanie przyczep do jazdy, mycie ciężarówek.

Jest to praca dla mężczyzn i kobiet. Pary mile widziane!

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

 • zatrudnienie na dłuższy okres,
 • stawkę początkową w wysokości €14,43 brutto za godzinę (z możliwościa podwyżki do w zależności od umiejętności pracownika),
 • zakwaterowanie w komfortowych pokojach jedno-, dwu- osobowych w cenie €106 tygodniowo,
 • ubezpieczenie zdrowotne w konkurencyjnej cenie €35,33 za tydzień,
 • wynagrodzenie w systemie tygodniowym.

Holenderskie ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, dlatego pomagamy w zorganizowaniu ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie €35,33 za tydzień. Istnieje możliwość odzyskania od rządu holenderskiego części kosztów ubezpieczenia, po zwróceniu się z taką prośbą do „Zorgtoeslag”. Refundacja zależy od wysokości wynagrodzenia oraz ogólnej sytuacji rodzinnej. Jeśli potrzebna będzie nasza pomoc w tej kwestii, prosimy o kontakt z naszym biurem. 

Dodatkowo nasi pracownicy są ubezpieczani od odpowiedzialności cywilnej oraz nieszczęśliwych wypadków w ramach umowy grupowej za €2,80 za tydzień (wliczone w kwotę powyżej).

Czas pracy

Praca od poniedziałku do piątku.

Dojazd do pracy rowerem lub samochodem firmowym.

Grafik pracy jest ustalany z pracodawcą. Podobnie w przypadku zgody na urlop.

 

Transport

Dojazd do oraz z pracy jest możliwy rowerem lub pieszo, ponieważ lokale mieszkaniowe mieszczą się w pobliżu miejsca pracy.

Koszty podróży z oraz do kraju ojczystego są pokrywane przez pracownika. W przypadku lotów do Eindhoven, możemy zorganizować transport na i z lotniska. 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • motywacji do pracy i nauki,
 • umiejętności pracy w zespole, ale rownież samodzielnie,
 • podstawowej języka angielskiego lub niderlandzkiego,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • mile widziane doświadczenie.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Lokacje mieszkaniowe:

Oferowane przez nas lokale mieszkaniowe to zwykłe budynki mieszkalne, w których jest miejsce maksymalnie dla 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Lokale mieszkaniowe wyposażone są w szereg udogodnień:

 • WiFi internet,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,
 • Udostępniamy naszym pracownikom również rowery (50 euro depozytu),
 • Za udostępnienie kluczy do lokalu mieszkalnego pobierany jest depozyt w wysokości 50 euro. Po oddaniu kluczy, kwota ta zostanie zwrócona,
 • W okolicy znajduje się supermarket (rowerem około 10 minut).

Koszt wynajmu wynosi €106 za tydzień, również w przypadku tygodni spędzonych na urlopie, jeśli chcesz zachować swoje łóżko. Jeżeli pokój zostanie posprzątany i wszystkie rzeczy osobiste zostaną zabrane, nie obciążymy cię kosztami lokalu podczas twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokacji mieszkaniowych otrzymuje do swojej dyspozycji rower  w celu umożliwienia mu dotarcia do pracy. Może on być  wykorzystywany również w czasie wolnym, na przykład żeby dojechać do sklepu na zakupy. W przypadku konieczności dojazdu do pracy dalej niż 10 km zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach: Nasze lokacjeFAQ

 

O nas

BAM WORKS jest Agencją Pracy tymczasowej, specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dopasowanie do aktualnego rynku pracy, pozwala na działalność w takich gałęziach rolnictwa jak: wykonywanie pracy w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Poszerzając swoja działalność, dostarczamy pracowników także w sektorze technicznym.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 24717.

Godziny 40
Wynagrodzenie € 14,43 brutto na godzinę
Miasto Dronten
Mechanik

Informacje kontaktowe

Marta Kocimska
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie