Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 161 [vacancyId:protected] => 26 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 572 - Pennings, gardening [title:protected] => Gardener [address:protected] => [zipcode:protected] => 5351 [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Berghem [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

We are looking for a gardener! Do you like working with plants and have basic knowledge about gardening tools? Apply!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Sara Chyla [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => Katarzyna Krupa1.png [hours:protected] => 40 [salary:protected] => €13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Working days are normally from 7.30h until 16.30h.

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

 

 

 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract 

Your salary will be build up from the following amounts:

 • Starting with a basic bruto salary of €13,27 per hour 
 • Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: €35,33 per week
 • Rent of living location: €106 per week  (there is special discunt when worker is living on our location for more than 26 weeks a year)

 

[demands:protected] =>
 • Experience in work with gardening or plants, etc. is preferred
 • You are physical strong and in good health and shape
 • English or German speaking is preferred
 • You are able to work independently but also in a team, you are flexible and motivated
 • Driving license B is preferred
 • Certificate of Good Conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution. Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

We are looking for a gardener! Do you like working with plants and have basic knowledge about gardening tools? Apply!
 

All-round gardening and maintenance work.

Gardening job in public spaces of certain municipalities as well as maintenance of gardens. Working tasks are for instance working with the hedge trimmer, brush cutter, lawn mower, spud, etc.

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations Our living locations and Frequently asked questions.

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector. Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Gardener vacancies (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => gardener hero.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/jhof4QEXSxM [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.7709329 [lng:protected] => 5.5684345 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-01-04 15:04:38 [responsibilities:protected] => )

Ogrodnik

Aplikuj
572 - Pennings, gardening 12635 widoki Gmina Oss 40 €13,27 brutto na godzinę NL umowa Mechanika i konsweracja, Rolnictwo

Opis stanowiska

Poszukujemy ogrodnika! Lubisz pracę z roślinami i masz podstawową wiedzę na temat narzędzi ogrodniczych? Aplikuj!


Okołoroczne prace ogrodnicze i konserwacyjne.

Prace ogrodnicze w przestrzeniach publicznych niektórych gmin, a także utrzymanie ogrodów. Zadania robocze to na przykład praca z nożycami do żywopłotu, wykaszarką, kosiarką, spudem itp.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

 

Co oferujemy

Stabilna praca na holenderskiej umowie!

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Początkowe wynagrodzenie podstawowe bruto 13,27 € za godzinę.
 • Możliwe podwyżki w zależności od motywacji do nauki w firmie, aby stać się niezależnym.
 • Tygodniowa wypłata w euro.
 • Koszt ubezpieczenia zdrowotnego: 35,33 € tygodniowo.
 • Koszt wynajmu lokacji mieszkaniowej: 106 € tygodniowo (istnieje specjalna zniżka, gdy pracownik mieszka w naszej lokalizacji przez ponad 26 tygodni w roku).

 

Czas pracy

Praca od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:30.

Harmonogramy pracy będą uzgadniane z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń urlopów.

 

 

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Preferowane jest doświadczenie w pracy z ogrodnictwem lub roślinami
 • Jesteś silny fizycznie, w dobrym zdrowiu i formie.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Jesteś w stanie pracować samodzielnie, ale także w zespole, jesteś elastyczny i zmotywowany.
 • Prawo jazdy kategorii B jest wymagane.
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

 

Dodatkowe informacje

Lokacja mieszkaniowa

 • WiFi internet
 • Toalety i prysznice (dzielone z innymi mieszkańcami)
 • Pralka i suszarka
 • Kuchnia
 • Rower (kaucja zwrotna w wyoskości €50)
 • Kaucja za klucze do lokacji wynosi €50. Kaucja zostanie zwrócona po zwolnieniu pokoju i zwrocie kluczy.

Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach: Nasze lokacjeFAQ

O nas

BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym. Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717

Godziny 40
Wynagrodzenie €13,27 brutto na godzinę
Miasto Berghem
Ogrodnik

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie