Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2374 [vacancyId:protected] => 351 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => eastjob.de 02 [title:protected] => Painter [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 85 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Painters are in demand! Do you have an experience? Would you like to start work with your team or alone? You are welcome!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48 717166857; +48 512290911 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => [salary:protected] => €13-15 net per hour  [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => month [worktime:protected] =>

Work 8 h per day, 5 days a week and 25 days of holiday in the first year of job. 

The specific work schedules will be agreed upon with the client, and the same process applies for confirming holiday arrangements. 

 

Transportation

Transport to work to Germany and in Germany is a cost of emploee. The candidate needs to be able to go to work by using private car. Accommodation up to 15 km from work.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and a German contract directly with our client.

 Your salary will be structured as follows: 

 • A starting basic salary of €13 per hour after tax. 
 • Monthly period payments in euros. 
 • German health insurence at DAK, AOK or IKK Classic with no additioanl deduction. 
 • Accomodation for free.
 • Always good contact and friendly disposers

Basic monthly salary is 2500€ netto.

[demands:protected] =>

We have certain expectations from potential candidates, which include:

 • Experience as a painter for at least one year
 • Basic German language 
 • Private car is required for a one team
 • You can work independently as well as as part of a team, you are flexible and motivated. 
 • Certificate of Good Conduct 

If you do not meet all the qualifications mentioned above, don’t worry. We encourage you to contact us, and together we can explore potential solutions. Our recruitment process is designed to ensure the best possible match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works 

[description:protected] =>

Painters are in demand! Do you have an experience? Would you like to start work with your team or alone? You are welcome!

 

We are currently seeking a talented painter and wallpaper installer. You will be responsible for applying paint, varnish, and other finishes to various surfaces, including walls, ceilings, and furniture.  As a wallpaper installer, your job is to measure a wall or ceiling, cut wallcovering to fit, and install the paper, vinyl, or fabric coverings. 

 

Do you still have doubts? Check what our employees say about working with us: Testimonials 

[companyProfile:protected] =>

Living location

Single room with wifi and access to kitchen located up to 15 km to working location (free of charge).

 

About us  

BAM WORKS is an employment agency that specializes in providing personnel for the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allow us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field, and animal care. Over the years we have expanded our activities. Now, we can also provide employees in the technical sector. 

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717. 

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Painter DE (500 x 500 px).png [vacancyHeroImage:protected] => Painter DE hero 1920x550.png [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] =>

Monthly payment, advance payments are also possible

The rate is fixed, i.e. €14 or €15 net, it does not matter whether the hours are regular or overtime

Contract for an indefinite period, notice period in accordance with the Labor Code:

Up to 1 month – 1 day lay off

After 1-3 months – 1 week

After 3 months  - 3 weeks

After 6 months – 4 weeks

The candidate needs to take own safety shoes and working clothes, after a month he can buy it for himself, give the invoice and they will refund the money

The employee is signing the electronic contract + the original is sent to the accommodation address

They will organize the DE tax number,

it doesn't matter if bank account is in EU/PL/BG etc, The only problem can be the deduction because of transfer in EU

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-06-06 09:51:01 [responsibilities:protected] =>
 • Preparing painting surfaces
 • Maintaining painting equipment
 • Reading specifications to determine required materials
 • Apply varnish and other finishes
 • Mixing paints
 • Utilize spray guns for large jobs
 • Applying paint
)

Malarz

Aplikuj
eastjob.de 02 1250 widoki €13-15 netto na godzinę DE umowa Budownictwo

Opis stanowiska

Malarze są poszukiwani! Czy masz doświadczenie? Chcesz rozpocząć pracę z zespołem lub samodzielnie? Zapraszamy!

Obecnie poszukujemy utalentowanego malarza i tapeciarza. Będziesz odpowiedzialny za nakładanie farb, lakierów i innych wykończeń na różne powierzchnie, w tym ściany, sufity i meble.  Jako instalator tapet Twoim zadaniem jest zmierzenie ściany lub sufitu, przycięcie okleiny ściennej i zainstalowanie pokrycia z papieru, winylu lub tkaniny.

 

Nadal masz wątpliwości? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje 

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i niemiecką umową bezpośrednio z naszym klientem.

 
Twoje wynagrodzenie będzie wyglądać następująco: 

 • Początkowe wynagrodzenie podstawowe w wysokości 13 euro netto za godzinę.
 • Wypłaty miesięczne w euro. 
 • W razie potrzeby możliwe są zaliczki
 • Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne w DAK, AOK lub IKK Classic bez dodatkowych potrąceń. 
 • Zakwaterowanie za darmo.

Podstawowe miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 € netto.

Obowiązki

 • Przygotowanie powierzchni do malowania
 • Konserwacja sprzętu malarskiego
 • Czytanie specyfikacji w celu określenia wymaganych materiałów
 • Nakładanie lakieru i innych wykończeń
 • Mieszanie farb
 • Używanie pistoletów natryskowych do dużych zadań
 • Nakładanie farby

Czas pracy

Praca przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i 25 dni urlopu w pierwszym roku pracy. 

Na weekndy możesz wracać do domu jesli wolisz.

Konkretne harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem i ten sam proces ma zastosowanie do potwierdzania ustaleń dotyczących wakacji. 

 

Transport


Transport do pracy do Niemiec i w Niemczech jest kosztem zatrudnienia. Kandydat musi być w stanie dojechać do pracy prywatnym samochodem. Zakwaterowanie do 15 km od miejsca pracy.

Czego oczekujemy od Ciebie?

Mamy pewne oczekiwania wobec potencjalnych kandydatów, które obejmują:

 • Doświadczenie na stanowisku malarza minimum rok
 • Podstawowa znajomość języka niemieckiego 
 • Wymagany jest prywatny samochód (na zespół)
 • Potrafisz pracować samodzielnie, jak również w zespole, jesteś elastyczny i zmotywowany. 
 • Zaświadczenie o niekaralności

Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji, nie martw się. Zachęcamy do skontaktowania się z nami i wspólnego przeanalizowania potencjalnych rozwiązań. Nasz proces rekrutacji ma na celu zapewnienie jak najlepszego dopasowania stanowiska do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM 

 

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Pokój jednoosobowy z wifi i dostępem do kuchni położony do 15 km od miejsca pracy (bezpłatnie).


O nas  


BAM WORKS to agencja pracy specjalizująca się w dostarczaniu personelu dla sektora rolniczego. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwalają nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Z biegiem lat rozszerzyliśmy naszą działalność. Obecnie możemy zapewnić również pracowników w sektorze technicznym. 

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717. 

Wynagrodzenie €13-15 netto na godzinę
Malarz

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48 717166857; +48 512290911

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie