Disclaimer

Odpowiedzialność

Właściciel strony internetowej ma na celu zapewnić użytkownikowi tej strony internetowej aktualne i rzetelne informacje. Jednak może się zdarzyć, że informacje zawarte na tej stronie internetowej są nieaktualne/niekompletne lub niepoprawne. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub koszty, które są wynikiem nieaktualnych/niekompletnych lub niepoprawnych informacji na stronie internetowej.

Prywatność

Właściciel strony internetowej szanuje prywatność wszystkich odwiedzających stronę internetową. Gdy jesteście Państwo proszeni o podanie danych osobowych/informacji, Państwa dane będą traktowane jako poufne i będziemy ich używać wyłącznie w celu dostarczenia Państwu niezbędnych i istotnych informacji. Informacje te mogą być i będą wykorzystywane jedynie do informowania osób trzecich, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu wszystkich niezbędnych informacji i potrzebnych dokumentów. Podając dane i przekazując je nam, automatycznie zgadzają się Państwo z powyższymi warunkami.

Prawa autorskie

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści z tej strony bez pisemnej zgody jej właściciela. Jednak, gdy pobrane dane są wykorzystywane do użytku osobistego, w celu wyszukania lu wydrukowania informacji dla użytku osobistego, jesteście Państwo upoważnieni do takich działań. Gdy pobieranie treści związane jest z działalnością zawodową, wykorzystywanie pobranych danych jest niedozwolone.