Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1470 [vacancyId:protected] => 219 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 694 - De Cromvoirtse [title:protected] => CNC kanter/ Bending Operator [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Oisterwijk/Nuth [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Are you a real go-getter and quality oriented? Do you like to operate CNC-Machines on your own and are you experienced with it? Then choose for a job as a CNC-kanter at De Cromvoirtse B.V. in Nuth!

Are you that experienced CNC kanter/ Bending Operater who is quality-oriented and has a can-do mentality? Then contact us for a challenging job in Nuth or Oisterwijk!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Sara Chyla [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 38 [salary:protected] => €11,51 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Monday till Friday.

Working hours are from 08:00 - 17:00.

[offers:protected] =>
 • Stable employment and Dutch contract at the company BAM Works B.V.
 • Basic salary €11,51 gross per hour
 • weekly payment in euro’s, max till Thursday 
 • 25 holidays based on a 38-hour working week.
 • Possibility to follow courses and trainings.
 • Fast growing professional organisation with a informal setting.
 • Nice and various team with experienced colleagues.
 • Accommodation at the comfortable rooms; cost of renting: €87,50 per week
 • Health insurance in a good price €30,66 per week
[demands:protected] =>
 • Post-secondary vocational education working - and thinking level.
 • Minimum of 2 years experience in plate work with brakepress machines or equivalent
 • Experience with reading of designs
 • Knowledge of shape and plate collisions
 • Feeling with automation.
 • Able to work independentky and accurately
 • Quality oriantated thinking and behaving.
 • Spatial understanding
 • English or Dutch knowledge.
[description:protected] =>

As an CNC kanter at De Cromvoirtse are you looking after the brake press on the Machining department. You make products with high quality from different material types with different sizes and thicknesses. It is very important that you read the technical designs very precisely and after that you place plate constructions. Doing this you check if al materials, designs and documents be present and you control if the products are from good quality. You will check this during and at the end of the proces, to be sure every product has a high quality.

[companyProfile:protected] =>

Living location:

 • Comfortable room
 • Fully-equipped kitchen
 • Toilets + showers
 • Washing machine and dryer
 • Free WiFi Internet
 • Bicycle (with 50€ deposit)

We provide a bike standard at our living locations (with €50 deposit). Transport to work will be by car that we will provide, but in your private time for e.g. to visit shops you can use a bike.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Oisterwijk.jpg [vacancyHeroImage:protected] => [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.5654243 [lng:protected] => 5.2030282 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2023-01-30 09:58:00 [responsibilities:protected] =>
 • Operate with the machines.
 • Check the delivered and processed parts.
 • Quality and size checking.
 • Prevent damage on parts.
 • Administrative side of the job. (Document the work that has been done in time)
 • Rejecting products by own vision or in consultation with your supervisor.
 • Following processes and instructions.
)

CNC kanter/ Bending Operator

Кандидатствай
694 - De Cromvoirtse 12986 views Община Oisterwijk 38 €11,51 бруто на час NL договор поддръжка

Описание на длъжността

Като CNC кантер в De Cromvoirtse вие ще се грижите за спирачната преса в отдела за обработка. Ще изработвате продукти с високо качество от различни видове материали с различни размери и дебелини. Много е важно да прочетете много точно техническите проекти и след това да поставите плочи. По този начин проверявате дали са налични всички материали, дизайни и документи и контролирате дали продуктите са с добро качество. Ще проверите това по време и в края на процеса, за да сте сигурни, че всеки продукт има високо качество.

Ние предлагаме

 • Стабилна заетост с холандски договор във фирма BAM Works B.V.
 • Основна заплата €11,51 бруто на час
 • седмично плащане в евро, максимум до четвъртък
 • 25 празнични дни при 38-часова работна седмица.
 • Възможност за следване на курсове и обучения.
 • Бързо развиваща се професионална организация с неформална обстановка.
 • Приятен и разнообразен екип с опитни колеги.
 • Настаняване в комфортни стаи; цена за наемане: €87,50 на седмица
 • Здравна застраховка на добра цена 30,66 € на седмица

Responsibilities

 • Работа с машините.
 • Проверка на доставените и обработените части.
 • Проверка на качеството и размера.
 • Предотвратяване на повреда на частите.
 • Административна страна на работата. (Документиране работата, която е извършена навреме)
 • Отхвърляне на продукти по собствена визия или след консултация с вашия ръководител.
 • Следване на процеси и инструкции.

Работно време

Работа е от понеделник до петък.

Работното време е от 08:00 до 17:00ч.

Какво очакваме от вас?

 • Образование по направление на професията.
 • Минимум 2 години опит в работата с плочи със спирачни пресови машини или еквивалентни.
 • Познания по техническо чертане.
 • Възможност за използване на измервателни инструменти.
 • Способност за самостоятелно и прецизно изпълнение на работа.
 • Мотивация за работа.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Изисквание за английски или холандски разговорен език.

 

Допълнителна информация

Условия за живеене:

 • Удобна стая
 • Напълно оборудвана кухня
 • Тоалетни + душове
 • Пералня и сушилня
 • Безплатен WiFi интернет
 • Велосипед (с депозит 50 евро)

Организираме пътуване до работа с кола. Всеки служител, използващ нашите жилищни обекти, има на разположение велосипед, който може да използва в свободното си време, например при пазаруване.

BAM WORKS е агенция за временна заетост, специализирана в осигуряване на персонал за работа в селскостопанския сектор. Нашата гъвкавост и адаптация към настоящия пазар на труда ни позволява да работим в такива области на селското стопанство като: работа в оранжерии и градини, работа на полето и грижа за животните. Чрез разширяване на дейността си осигуряваме и служители в техническия сектор.

Часове 38
Заплата €11,51 бруто на час
Град Oisterwijk/Nuth
CNC kanter/ Bending Operator

Contact information

Iva Georgieva
+359877725255

Кандидатсвай сега!

Полетата посочени със знак „!“ са задължителни.

Лични данни
Адресна информация
За контакт
Език
Автобиография

Твоето CV (лимит на изпращане: 2МВ)

Търси
Мотивация