Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2500 [vacancyId:protected] => 372 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => Brilliant Personaldienste GmbH [title:protected] => Painter [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 85 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => Long term [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

We are on the lookout for some talented painters! Do you have experience? Or maybe you still need to polish your skills? We'd love to have you!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Izabela Berezicka [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40-50 [salary:protected] => 14 euro net per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => month [worktime:protected] =>

Work 5-6 days per week. Minimum hours you have to work is 151 per month.

The specific work schedules will be agreed upon with the client, and the same process applies for confirming holiday arrangements. 

 

Transportation

 

Transport to work to Germany and in Germany is a cost of emploee. Accommodation up to 15 km from work (by car) or if it's closer you can use public transport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and a German contract directly with our client.

Your salary will be structured as follows: 

 • A starting basic salary of €14 net per hour + €70 delegation per day (for living location costs)
 • Overtime, Sunday and Holiday pay of up to 100%
 • Monthly period payments in euros
 • German health insurence with no additioanl deduction
 • Accomodation in single room
 • Always good contact and friendly disposers
 • Christmas and holidays bonus up to €300
 • Annual holiday based on length of service 24-30 days per year
[demands:protected] =>

We have certain expectations from potential candidates, which include:

 • Experience as a painter for at least one year
 • Basic German language 
 • Driving licence is a plus
 • You can work independently as well as as part of a team, you are flexible and motivated. 
 • Certificate of Good Conduct 

If you do not meet all the qualifications mentioned above, don’t worry. We encourage you to contact us, and together we can explore potential solutions. Our recruitment process is designed to ensure the best possible match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works 

[description:protected] =>

We are on the lookout for a painter and wallpaper installer!

You will be responsible for applying paint, varnish, and other finishes to various surfaces, including walls, ceilings, and furniture.

We are also open to hire painter help who has some expierience but still is open to learn more.

Do you still have doubts? Check what our employees say about working with us: Testimonials 

[companyProfile:protected] =>

Living location

 

Single room with wifi and access to kitchen located up to 15 km to working location.

 

About us  

 

BAM WORKS is an employment agency that specializes in providing personnel for the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allow us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field, and animal care. Over the years we have expanded our activities. Now, we can also provide employees in the technical sector. 

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Painter homes container transport (500x500).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Painter hero 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-07-09 10:36:12 [responsibilities:protected] =>
 • Responsibilities
 • Preparing painting surfaces
 • Maintaining painting equipment
 • Reading specifications to determine required materials
 • Apply varnish and other finishes
 • Mixing paints
 • Utilize spray guns for large jobs
 • Applying paint
)

Malarz

Aplikuj
Brilliant Personaldienste GmbH 183 widoki 40-50 14 euro netto na godzinę DE umowa

Opis stanowiska

Poszukujemy malarza i specjalisty od tapet!

Będziesz odpowiedzialny za nakładanie farb, lakierów i innych wykończeń na różne powierzchnie, w tym ściany, sufity i meble.

Jesteśmy również otwarci na zatrudnienie pomocnika malarza, który ma małe doświadczenie, ale wciaż chciałby poszerzać sowje umiejętności.

 

Nadal masz wątpliwości? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i niemiecką umową bezpośrednio z naszym klientem.

Twoje wynagrodzenie będzie wyglądać następująco: 

 • Początkowe wynagrodzenie podstawowe w wysokości 14 € netto za godzinę + 70 € delegacji dziennie (na pokrycie kosztów lokacji mieszkaniowej)
 • Wynagrodzenie za nadgodziny, niedziele i święta do 100%
 • Miesięczne płatności okresowe w euro
 • Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne bez dodatkowych potrąceń
 • Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • Zawsze dobry kontakt i przyjaźni opiekunowie
 • Bonus świąteczny i wakacyjny do 300 euro
 • Roczny urlop zależny od stażu pracy 24-30 dni rocznie

Czas pracy

Praca 5-6 dni w tygodniu. Minimalna liczba godzin, które muszą być przepracowane wynosi 151 godzin miesięcznie.

Konkretne harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem, a ten sam proces dotyczy potwierdzania ustaleń dotyczących urlopów. 

 

Transport


Transport do pracy do Niemiec i w Niemczech jest kosztem pracownika. Zakwaterowanie do 15 km od pracy (samochodem) lub jeśli jest bliżej, można skorzystać z transportu publicznego.

Czego oczekujemy od Ciebie?

Mamy pewne oczekiwania wobec potencjalnych kandydatów, które obejmują:

 • Doświadczenie jako malarz przez co najmniej rok
 • Podstawowa znajomość języka niemieckiego 
 • Prawo jazdy jest dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, elastyczność i motywacja do pracy
 • Certyfikat dobrego zachowania (tzw. niekaralność)

Nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji? Nie martw się. Zachęcamy do skontaktowania się z nami i wspólnego przeanalizowania potencjalnych rozwiązań. Nasz proces rekrutacji ma na celu zapewnienie jak najlepszego dopasowania stanowiska do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM 

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Pokój jednoosobowy z wifi i dostępem do kuchni położony do 15 km od miejsca pracy.

 

O nas  


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu dla sektora rolniczego. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwalają nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Z biegiem lat rozszerzyliśmy naszą działalność. Obecnie możemy zapewnić również pracowników w sektorze technicznym. 

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40-50
Wynagrodzenie 14 euro netto na godzinę
Malarz

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie