Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2140 [vacancyId:protected] => 325 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 753 - Client Jonkers Rioleringswerken [title:protected] => Assistant sewer specialist [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Tilburg [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => All year round [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Would you like to work at the sewer service company? Join us! 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Adriyana Halimova [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 hours per week [salary:protected] => 13,27 euro [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Working time is from Monday till Friday from 07:30 till 17:00 (but can be also work till 15:30 or sometimes a bit late till 18:00), and you will work mainly in the multiplicity of Tilburg and the surrounding area. 

[offers:protected] =>
 • Stable employment on Dutch contract at BAM Works B.V.
 • Starting with a basic gross salary €13,27 per hour 
 • Accomodation in a comfortable room; rent of living location is €106 per week
 • Health insurance €35,33 per week
 • Weekly payment
[demands:protected] =>
 • Experience in sewer service is an advantage,
 • Motivation to work and learn,
 • Ability to work in a team, but also independently,
 • English or Dutch in communicative way
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above requirements? Don't worry! Contact us, we will find a solution together. Our recruitment process is well thought out to best match the position to the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Would you like to work at the sewer service company?

For our client we are looking for an assistant of the sewer specialist.

The company is specialized in unclogging and maintaining sewer systems, your job will be digging, assisting and get everything ready for your coworker.

No day will be the same at this job as you will encounter various problems in all kinds of locations in Tilburg area. 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen,
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit),
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded,
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.
 • Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => sewer worker (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Sewer worker hero 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.560596 [lng:protected] => 5.0919143 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-03-08 15:57:30 [responsibilities:protected] => )

Asystent specjalisty ds. kanalizacji

Aplikuj
753 - Client Jonkers Rioleringswerken 7741 widoki 40 godzin tygodniowo 13,27 euro brutto/godzinę

Opis stanowiska

Chciałbyś pracować w firmie świadczącej usługi kanalizacyjne?

Dla naszego klienta poszukujemy asystenta specjalisty ds. kanalizacji.

Firma specjalizuje się w udrażnianiu i konserwacji systemów kanalizacyjnych. Twoim zadaniem będzie kopanie, pomaganie i przygotowywanie bieżących prac dla swojego współpracownika.

Żaden dzień w tej pracy nie będzie taki sam, ponieważ będziesz rozwiązywał różne problemy w lokalizacjach w rejonie Tilburga. 

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w Holandii w BAM Works B.V.

 • Wynagrodzenia na start 13,27 € brutto za godzinę
 • Zakwaterowanie w komfortowym pokoju; czynsz za mieszkanie wynosi 106.00 € tygodniowo
 • Ubezpieczenie zdrowotne 35,33 € tygodniowo
 • Wynagrodzenie tygodniowe

Czas pracy

Praca od poniedziałku do piątku od 07:30 do 17:00 (ale może to być również praca do 15:30 lub czasami nieco później do 18:00).

Będziesz pracować głównie w wielu miejscach w Tilburgu, czasami zdażają się projekty też w okolicach.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie w obsłudze kanalizacji będzie dodatkowym atutem,
 • Motywacja do pracy i nauki,
 • Umiejętność pracy w zespole, ale także samodzielnie,
 • Znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaświadczenie o niekaralności.

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest dobrze przemyślany, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania:


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z miejscem dla maksymalnie 18 osób (od 1 do 3 osób w jednym pokoju), spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia,
 • Naszym pracownikom udostępniamy również rowery (kaucja 50 euro),

Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona,
Koszt wynajmu wynosi 106 euro za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach Nasze lokalizacje i Często zadawane pytania.

 

O nas 


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.


Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717.

Godziny 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie 13,27 euro brutto/godzinę
Miasto Tilburg
Asystent specjalisty ds. kanalizacji

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie