Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1879 [vacancyId:protected] => 286 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => Luiten producing artisanal meats [title:protected] => Production employee [address:protected] => Edisonstraat 70 [zipcode:protected] => 2700 AE [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Zoetermeer [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Are you interested in a varied job in a pleasant atmosphere and are you focused on quality? Then apply immediately!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Iva Georgieva [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +359878597309 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 [salary:protected] => € 13,65 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Work from Monday till Friday. This company has one shift: the morning shift. 

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

Transportation

Housing locations are planned close to the place of work - usually in the same town where you work, and then you commute to work by bike. If it is more than 10 km, travel by company car, if you have a driving license or with someone else who will take you to work.

 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

 • Your salary will be build up from the following amounts:
 • Starting with a basic bruto salary of € 13,65 per hour + 00,07 cold allowance per hour
 • Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.
 • Weekly period payment in euro’s.
 • Deduction for health insurance: €38,36  per week.
 • Rent of living location: €125 per week 

 

[demands:protected] =>
 • Experience in production or motivation to learn
 • Speaking a communicative level of English, German or Dutch
 • You are able to work independently but also in a team,
 • You are punctual, accurate, conscientious and motivated
 • Driving license B is preferred
 • Certificate of Good Conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. 

[description:protected] =>

Are you interested in a varied job in a pleasant atmosphere and are you focused on quality? Then apply immediately!

Production employee will have a wide range of duties, so you will never be bored for a day. In company there are different departments where you can work. Think of marinating, roasting, packing and cleaning.

The work takes place inside the building. Temperature between 0C -6 C.

A fresh meal is prepared daily in the company canteen that you can enjoy with your colleagues during lunch.

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €125 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

 

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Production line freezer vacancies (500 x 500 px) (1).jpg [vacancyHeroImage:protected] => production linefreezer warehouse vacancies (500 x 250px) (1920 x 550 px).jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 52.060669 [lng:protected] => 4.494025 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-06-06 09:01:17 [responsibilities:protected] =>

Duties and responsibilities for allround production employees:

- Cleaning/disinfecting equipment (sticker units, metal detectors, turntables).

- Occasionally performing work in other departments.

- Perform production operations in accordance with work instructions, procedures and preparation methods;

- Supervising the correctness of THT (Date of expire) dates, labeling and packaging;

- Performing administrative tasks related to the traceability system;

- Reporting deviations to the department manager;

- Cleaning the equipment and work environment with a high pressure sprayer according to work instructions;

- Performing different tasks  in other (production) departments.

)

Pracownik produkcji

Aplikuj
Luiten producing artisanal meats 4837 widoki Gmina Zoetermeer 40 13,65 brutto/godzina NL umowa Produkcja

Opis stanowiska

Interesuje Cię urozmaicona praca w przyjemnej atmosferze i stawiasz na jakość? W takim razie aplikuj natychmiast!

Pracownik produkcji będzie miał szeroki zakres obowiązków, więc nigdy nie będziesz się nudzić przez cały dzień. Praca  istnieją różne działy, w których możesz pracować. Pomyśl o marynowaniu, pieczeniu, pakowaniu i sprzątaniu.

Praca odbywa się wewnątrz budynku. Temperatura waha się od 0C do 6C.

W firmowej stołówce codziennie przygotowywany jest świeży posiłek, którym można delektować się z kolegami podczas lunchu.

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Początkowe wynagrodzenie podstawowe bruto 13,65 € za godzinę + 00,07 € dodatek za prace w niskiej temperaturze
 • Możliwe podwyżki w zależności od motywacji do nauki w firmie, aby stać się niezależnym.
 • Tygodniowa wypłata w euro.
 • Koszt ubezpieczenia zdrowotnego: 38,36€ tygodniowo.
 • Koszt wynajmu lokacji mieszkaniowej: 125 € tygodniowo (istnieje specjalna zniżka, gdy pracownik mieszka w naszej lokalizacji przez ponad 26 tygodni w roku).

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 35,22 € tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej.

Obowiązki

Na produkcji istnieją różne działy, w których można pracować: Dział pakowania, Dział pakowania prozniowego, Dział sprzątania, Pracownik produkcji wszechstronnej. 

Obowiązki i odpowiedzialność dla pracownika produkcji wszechstronnej:

- Czyszczenie/dezynfekcja sprzętu (jednostki naklejające, wykrywacze metali, stoły obrotowe).

- Sporadyczne wykonywanie pracy w innych działach.

- Wykonywanie operacji produkcyjnych zgodnie z instrukcjami pracy, procedurami i metodami przygotowania;

- Nadzorowanie poprawności dat THT (Data ważności), etykietowania i pakowania;

- Wykonywanie zadań administracyjnych związanych z systemem identyfikowalności;

- Zgłaszanie odchyleń kierownikowi działu;

- Czyszczenie sprzętu i środowiska pracy za pomocą opryskiwacza wysokociśnieniowego zgodnie z instrukcjami roboczymi;

- Wykonywanie różnych zadań w innych działach (produkcyjnych).

Czas pracy

Praca od poniedziałku do piątku. Firma ma jedną zmianę: poranną. 

Harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń na urlopy.

Transport

Lokalizacje mieszkaniowe są planowane w pobliżu miejsca pracy - zazwyczaj w tym samym mieście, w którym pracujesz, a wtedy dojeżdżasz do pracy rowerem. Jeśli jest to więcej niż 10 km, dojazd samochodem służbowym, jeśli masz prawo jazdy lub z kimś innym, kto zawiezie Cię do pracy.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie w produkcji lub motywacja do nauki
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego
 • Potrafisz pracować samodzielnie, ale także w zespole,
 • jesteś punktualny, dokładny, sumienny i zmotywowany
 • Prawo jazdy kategorii B jest preferowane
 • Zaświadczenie o niekaralności

Nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie.

Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby znaleźć najlepsze dopasowanie między stanowiskiem a kandydatem. 

Dodatkowe informacje

Lokacja mieszkaniowa

 • WiFi internet
 • Toalety i prysznice (dzielone z innymi mieszkańcami)
 • Pralka i suszarka
 • Kuchnia
 • Rower (kaucja zwrotna w wyoskości €50)
 • Kaucja za klucze do lokacji wynosi €50. Kaucja zostanie zwrócona po zwolnieniu pokoju i zwrocie kluczy.
 • Koszt wynajmu wynosi 125 € za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach: 

O nas

BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym. Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717

Godziny 40
Wynagrodzenie 13,65 brutto/godzina
Miasto Zoetermeer
Pracownik produkcji

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie