Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 1936 [vacancyId:protected] => 295 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 615 - Casper Verhoeven [title:protected] => Potted plants care [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Biezenmortel [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Do you like working with plants? We have position for you!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Lidia Alexin [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +40356630032 [contactPhoneAlt:protected] => +40733357555 [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40 hours per week [salary:protected] => €12,12 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Normal working days will be from 07:30 until 16:30.

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

Transportation

Transport to work will be by bike, because working location is close to living-location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of € 12,12 per hour.
 • Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.
 • Weekly payment in euro’s • Deduction for health insurance: € 33,45 per week
 • Rent of living location: € 96,50 euro per week.

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 33,45 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Agricultural background will be an advantage,
 • Speaking Dutch, English or German is preferred, but not required,
 • You are able to work independently but also in a team,
 • You are flexible and motivated,
 • Certificate of Good Conduct.

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution. Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

We are looking for an employee to take care of potted plants, the offer is ideal for women as well as men. We do not require experience, only motivation to work!

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €96,50 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport. More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector. Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Casper Verhoeven vacancy (500 x 500 px) (1).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Casper Verhoeven header 1920x550.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/d298PLSkS4w [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6243382 [lng:protected] => 5.1777074 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2023-09-15 15:56:51 [responsibilities:protected] =>
 • care of potted plants: transplanting, weeding, removing weeds, watering, fertilizing,

 • simple organizing work indoors as well as outdoors,

 • labeling and preparing for shipment.

)

Pielęgnacja roślin doniczkowych

Aplikuj
615 - Casper Verhoeven 1126 widoki Gmina Oisterwijk 40 godzin tygodniowo €12,12 brutto/godzina NL umowa Rolnictwo

Opis stanowiska

Poszukujemy pracownika do pielęgnacji roślin doniczkowych, oferta idealna dla kobiet jak i mężczyzn. Nie wymagamy doświadczenia, a jedynie motywacji do pracy!

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

 

Zatrudnienie na stabilną umowę zlecenie w firmie BAM Works B.V.

 

Twoje wynagrodzenieskłada się z następujących kwot:

 • Na początek podstawowa pensja brutto w wysokości €12,12 za godzinę.
 • Możliwość podwyższenia w zależności od motywacji i umiejętności.
 • Tygodniowa płatność w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 33,45 € tygodniowo
 • Wynajem mieszkania: 96,50 € tygodniowo.

 

O zwrot części tych kosztów można wystąpić w rządzie holenderskim, składając wniosek o tzw. „Zorgtoeslag”, zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i okoliczności prywatnych. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (w cenie powyżej).

Obowiązki

 • pielęgnacja roślin doniczkowych: przesadzanie, pielenie, usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie,
 • proste prace porządkowe wewnątrz jak i na świeżym powietrzu,
 • etykietowanie i przygotowywanie do wysyłki.

Czas pracy

Praca planowana jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:30.

System pracy oraz plany urlopowe uzgadniane są bezpośrednio z klientem.

 

Transport

Dojazd do pracy odbywać się będzie rowerem, ponieważ miejsce pracy jest blisko miejsca zamieszkania.

Koszty podróży z i do kraju ojczystego pokrywa pracownik. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wysokiej motywacji do pracy,

 • elastyczności,

 • chęci do nauki i rozwoju,

 • doświadczenie w pracy z roślinami będzie dodatkowym atutem

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego jest mile widziana

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Poznaj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM Works!

Dodatkowe informacje

Lokacja mieszkaniowa:

 • WiFi internet
 • toalety i prysznice (dzielone z innymi mieszkańcami)
 • pralka i suszarka
 • kuchnia
 • rower (kaucja zwrotna w wyoskości €50)
 • kaucja za klucze do lokacji wynosi €50. Kaucja zostanie zwrócona po zwolnieniu pokoju i zwrocie kluczy.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokacji mieszkaniowych otrzymuje do swojej dyspozycji rower w celu umożliwienia mu dotarcia do pracy. Może on być wykorzystywany również w czasie wolnym, na przykład żeby dojechać do sklepu na zakupy. W przypadku konieczności dojazdu do pracy dalej niż 8 km zapewniamy inny środek transportu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach: Nasze lokacjeFAQ

 

BAM WORKS jest Agencją Pracy tymczasowej, specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dopasowanie do aktualnego rynku pracy, pozwala na działalność w takich gałęziach rolnictwa jak: wykonywanie pracy w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Poszerzając swoja działalność, dostarczamy pracowników także w sektorze technicznym.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 24717. 

Godziny 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €12,12 brutto/godzina
Miasto Biezenmortel
Pielęgnacja roślin doniczkowych

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie