How BAM works / How we work

 

Ние работим заедно.
С вас и за вас!

 

От регистрация до договор: нашият процес

 
Избираме мотивирани служители, които съзнателно предприемат стъпка да работят в Нидерландия за по-дълъг период от верме. Ние предлагаме настаняване, сертифицирано от SNF, солидна програма за въвеждане, ясни споразумения и  и перспектива за личностно развитие.