Disclaimer

отговорност

Собственикът на сайта има за цел да даде на потребителя на този сайт, актуална и точна, колкото е възможно да се предостави информация. И все пак това е възможно, че информацията на сайта е непълна или неточна. Собственикът на сайта не носи отговорност за щети и / или разходи, произтичащи от непълна и / или неточна информация, предоставена на този сайт.

поверителност

Собственикът на сайта уважава поверителността на всички посетители на този сайт. Ако е необходима вашата лична информация, тази информация се пази в тайна и ще го използвате, за да ви предостави информация от значение за вас. Тази информация се предоставя само на онези трети страни, ангажирани от страна на собственика на сайта, за да ви предостави исканата информация. Когато въвеждате данните си, можете да го приемете.

Авторско право

Нищо на този сайт може да се използва без предварително писмено разрешение от собственика на сайта, освен при изтегляне, разглеждане и / или печат за лични, а не се отнася за комерсиална употреба.